Stöd att komma vidare i relationen. Hamnar du och din partner i upprepade konflikter som ni inte lyckas lösa? Känner ni att er relation har kört fast? Då kanske familjerådgivningens kvällskurs är något för er. Tanken är att stötta par att vända dåliga spiraler och förebygga allvarliga kriser.

– Den långsiktiga planen är att folk inte ska behöva komma hit för parterapi, utan att de ska kunna få hjälp att mota olle i grind, säger Helena Liljeröd, familjerådgivare.

Kursen gavs för första gången våren 2014 och har sedan dess hållits i tre omgångar, med upp till sex par i varje grupp. Många av dem som gått kursen har sagt i utvärderingar att den har gett dem bra verktyg för att komma vidare i sin relation. Därför har kursen nu permanentats. Från och med hösten 2015 kommer den ges minst en gång per termin.

Hemläxor om kommunikation
Under de fem träffarna blandas föreläsningar med övningar som varje par gör själva, antingen på plats eller som hemläxa. Det kan exempelvis handla om att bli tydligare med vilka förväntningar man har på varandra, eller om att förebygga konflikter genom att hitta ett mer lyhört sätt kommunicera.

Kursen utgår från de vetenskapligt grundade metoderna i PREP, ”Prevention and Relationship Educational Program”. Metoden är utvecklad i USA och kom till Sverige via Norge på 1990-talet.

De som söker till kursen blir kontaktade av en familjerådgivare för ett första samtal. Syftet är bland annat att stämma av hur svåra konflikterna är.

– För att gå kursen gäller det att man kan prata med varandra och jobba ganska mycket själva. Om man har för mycket konflikter rekommenderar vi att man hellre söker familjerådgivning, säger Helena Liljeröd.