Alströmerstatyn restaurerad. Flera bronsstatyer i Göteborg har återfått sin forna glans under de senaste tio åren. Sist ut är statyn av Jonas Alströmer på Lilla Torget. 31 augusti ska arbetet vara klart.  

Restaureringen, som utförs av park- och naturförvaltningen genom konservator Helena Strandberg, startade i maj och är den sista i raden av centralt placerade bronsstatyer som skrubbats upp.

Under arbetet har skadliga föroreningar och beläggningar tagits bort för att detaljer som västens utsmyckning och vädurshuvudena på stensockeln ska framträda bättre. Dessutom har infästningen förstärkts för att statyn ska stå stadigt på sitt fundament.

Populariserade potatisodlingen

 Andra statyer som fått sin glans tillbaka sedan 2011 är Poseidon på Götaplatsen, Gustav II Adolf på Gustaf Adolfs torg, Johanna i Brunnsparken, John Ericsson vid Avenyn och Kopparmärra på Kungsportsplatsen.

Jonas Alströmer (1685–1761), född i Alingsås, var en av den industriella revolutionens förgrundsfigurer. Han förknippas främst med att ha populariserat potatisodlingen i Sverige och har kallats potatiskungen.