Stämmer bra med prognoserna. 2012 års beräknade resultat för Göteborgs kommun stämmer bra med prognoserna som gjordes fortlöpande under fjolåret. Resultatet ligger med knapp marginal över nivån för god ekonomisk hushållning. Det konstaterar stadsledningskontoret i en preliminär resultatrapport.

– Nettokostnaderna ökade snabbare än skatteintäkterna för andra året i rad. Det innebär att de ekonomiska marginalerna successivt har minskat, men Göteborg har än så länge en god ekonomisk grund att stå på, säger ekonomidirektör Eva Hessman.

Under de två senaste åren har kommunen haft en planerad nettokostnadsutveckling som varit betydligt högre än skatteintäktsutvecklingen. Under 2013 räknar Eva Hessman med att kostnaderna kommer att fortsätta öka men i långsammare takt.

– Med tanke på de osäkra konjunkturutsikterna måste vi följa utvecklingen noggrant.

Resultatet än så länge preliminärt
Kommunen gjorde också stora planerade investeringar under 2012 vilket innebar ökad lånefinansiering.

– Även om skuldsättningen för kommunen ökade under det gångna året så var det från en relativt låg nivå, säger Eva Hessman.

Resultatet för 2012 är än så länge preliminärt – det kommer att fastställas de kommande veckorna och i sedvanlig ordning granskas av stadsrevisionen.>