Nu kan alla göteborgare via e-post prenumerera på kommunala handlingar och protokoll, till exempel från den egna stadsdelsnämnden. På måndagen lanserades en webbtjänst som gäller alla fack- och stadsdelsnämnder i Göteborg.

– Vi vill göra det enkelt och överskådligt för alla som är intresserade och engagerade i de politiska besluten, både förtroendevalda och allmänheten, säger Bill Werngren, chef för informationsgruppen på stadskansliet.

Tidigare har göteborgarna – och alla andra intresserade – kunnat abonnera på handlingar och protokoll via e-post hos många av stadens nämnder. Men från och med måndagen är det möjligt att på en och samma hemsida beställa dokument från samtliga 42 politiska församlingar, inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De kommunala bolagens styrelser är dock inte med i tjänsten.

Skickas automatiskt till prenumeranterna

Man klickar bara i rutorna för de nämnder man vill titta närmare på. När det är dags skickas automatiskt ett mejl till alla prenumeranter med länk till handlingar som berör den nämnd som man anmält intresse för. Länken går till en webbplats där handlingarna är publicerade.

Hur många som kan tänkas nappa på den nya tjänsten har Bill Werngren svårt att uppskatta.

– Vi räknar väl inte med någon storm av prenumeranter, men det här är ett sätt att göra det lättare för alla som vill följa den kommunala beslutsgången. Ytterst är det ju en demokratifråga, säger Bill Werngren.