Nominering öppen för stadens två utmärkelser. Vet du någon som borde prisas för sin insats – ett engagemang för Göteborgs bästa eller som varit modig och tagit ställning för en medmänniska? Då kan du nominera personen till Göteborgs Stads förtjänsttecken eller det nya priset Göteborgs Stads pris till vardagshjältar.

Sångerskan Sonya Hedenbratt, fotbollslaget IFK Göteborg, kvinnohistorikern Gunhild Kyle, professor Sture Allén och kamerakonstruktören Victor Hasselblad är några av de snart tusen personer som sedan år 1948 har tilldelats Göteborgs Stads förtjänsttecken. I år har staden också instiftat en ny utmärkelse – Göteborgs Stads pris till vardagshjältar.

En god gärning utöver det vanliga
Vardagshjälte-priset syftar till att motverka utanförskap, främlingsfientlighet och våld och i stället främja mänskliga rättigheter, civilkurage, personligt mod, integration, medmänsklighet, solidaritet och en tryggare stad. Tanken är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en god gärning utöver det vanliga.

– Det kan vara någon som modigt ingripit för att hjälpa eller rädda en annan människa. Eller en person som mer långsiktigt i sin vardag arbetat för att uppnå dessa syften, säger Ywonne Bergkvist.

Priset går till en, eller högst tre, personer. Nominering görs via mail (se adress nedan) och ska vara inskickad senast 30 april i år. Kom ihåg att utförligt motivera varför din kandidat bör få priset!

Nya kriterier för stadens förtjänsttecken
Med Göteborgs Stads förtjänsttecken vill Göteborgs Stad uppmärksamma en person som har gjort något extra för stadens utveckling. Priset har med tiden förändrats något och i år har nya kriterier antagits.

– Vi har moderniserat och breddat kriterierna så att de bättre passar vår tid. Men andemeningen är densamma – att personen gjort en extraordinär gärning och haft ett personligt engagemang för Göteborgs utveckling, säger Ywonne Bergkvist, på stadsledningskontoret.

Stadens förtjänsttecken delas ut i juni varje år till högst tolv personer. Göteborgare, politiker och Göteborgs Stads anställda kan nominera en kandidat. Det finns också en nyinrättad nomineringskommitté som kan lägga fram förslag.

Anmälan görs via mail (se adress nedan). Nomineringarna för 2017 är redan gjorda och mottagarna presenteras alltså i juni. För nästa år ska nomineringarna vara inskickade senast 1 februari 2018 med en utförligt motivering till varför just din kandidat bör få märkelsen.