Nu sprids kunskapen i och utanför Göteborg. I december 2013 prisades Göteborg för sitt tillgänglighetsarbete. Ingen annan europeisk stad ansågs kunna matcha Göteborgs ansträngningar att bli en stad för alla. Nu sprids kunskapen - såväl internationellt som i stadens förvaltningar och bolag. Bland annat i form av en nygjord film på webben.

Se filmen här: Göteborg – en tillgänglig stad för alla
Filmen på engelska: Gothenburg – an accessible city for everyone

Det var i början av december 2013 som den internationella juryn bestämde att Göteborg var värdiga vinnare av Access City Award 2014. I hård konkurrens med 102 städer från 23 EU-länder bedömdes Göteborg lyckats bäst av alla i sitt tillgänglighetsarbete.

Med priset följde stor uppmärksamhet och ett utbrett intresse.

2014 var turismens år
– Vi har tagit emot många studiebesök från andra svenska kommuner, men också från andra länder. Och vi själva har också varit iväg på konferenser för att berätta om vårt arbete och våra erfarenheter, säger Christina Eide som är avdelningschef för boendeavdelningen på fastighetskontoret.

Det är fastighetskontoret som har uppdraget att samordna stadens tillgänglighetsarbete – en uppgift som kan vara nog så svår i en stad med massor av förvaltningar och bolag med olika förutsättningar.

Internationellt utsågs 2014 till Turismens år för personer med funktionsnedsättning.

– Vi insåg att vi behövde komplettera våra tidigare nätverk för att jobba med Göteborg som turistdestination, säger Birgitta Branegård som är enhetschef för utvecklingsenheten på fastighetskontoret och fortsätter:

– Via nätverken försöker vi sprida kunskapen och informationen om vad som görs, följa upp tidigare initiativ och diskutera vad som kan göras ytterligare.

Menar allvar med höjd ambition
För Birgitta Brangeård, Christina Eide och deras kollegor är det viktigt att jobba i större sammanhang så att stadens många olika förvaltningar och bolag ges en möjlighet att skaffa sig en överblick.

– Om till exempel Liseberg gör en rad bra saker ur tillgänglighetssynpunkt får man ju inte ut optimal effekt om en person med funktionsnedsättning fortfarande har svårt att ta sig dit, säger Christina Eide.

Att sprida kunskap, insikt och förståelse är en uppgift som kräver en långsiktig arbetsprocess och aldrig når sitt slutmål, men staden har i senare års budgetar tydigt visat att man menar allvar med sin höjda ambition.

– Man kan likna det vid miljöarbetet eller jämställdhetsarbetet. Droppen urholkar stenen, som Birgitta Branegård uttrycker det.

Visade nya tillgänglighetsfilmen i Bryssel
– Vi är glada och stolta över att stadens arbete uppmärksammats internationellt och tycker att vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg.

I förra månaden reste kommunalrådet David Lega till Bryssel för att i samband med korandet av Acess Award 2015 visa den tre minuter långa film som gjorts om Göteborgs tillgänglighetsarbete.

– Den är mäktig – den vill vi att alla ska se, säger Birgitta Branegård och Christina Eide.