Inriktar sig på äldre villaägare. Ockerpriser, undermåliga jobb, hot och utpressning. När våren kommer följs den ofta av att oseriösa hantverkare börjar dyka upp i stadens villakvarter och erbjuda sina tjänster. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet uppmanar till försiktighet.

– Vi har märkt av en allt aggressivare framtoning hos de här kringresande och oseriösa hantverkarna. Det har kommit in flera polisanmälningar där hot, trakasserier och utpressning har förekommit, säger Sören Rafstedt på kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Utnyttjar äldre
Dessutom har allt fler börjat inrikta sig på äldre personer i hus med sämre standard.

– I deras ögon är den målgruppen lättare att utnyttja. Ibland säger till kunden att inte prata med grannar eller polis, vilket gör att det uppstår en hotfull situation, säger Sören Rafstedt och fortsätter:

– Det har också hänt att hantverkarna har visat upp ruttna träbitar som de säger kommer från den tänkta kundens hus och påpekat att ”titta här så ert tak ser ut”.

Be om legitimation
Bästa sättet att skydda sig från den här typen av verksamhet är att aldrig köpa tjänster från någon som man inte kan legitimera sig, uppvisa F-skattsedel eller på annat sätt styrka sin firma.

– Man ska stå på sig och inte gå med på något tjänsteköp om man inte vet vem man handlar av. Fråga efter någon form av legitimation. En F-skattsedel visar att det handlar om en seriös företagare, säger Sören Rafstedt.

Varna grannarna
Ser man något misstänkt i villaområdet får man gärna kontakta polisen på telefon 114 14.

– Det är bra om man berättar för polisen vad man har iakttagit. Det är också viktigt att man som granne förvarnar varandra, säger Sören Rafstedt.