Mer än hälften av de unga vuxna med psykiska besvär som deltagit i Columbus verksamhet har i dag arbete eller studerar. Nu ska projektet presenteras under Almedalsveckan i juli – som ett lyckat exempel på samverkan mellan myndigheter.

Projekt Columbus finns sedan 2006 och vänder sig till arbetslösa unga vuxna med psykiska problem i stadsdelarna Majorna, Örgryte, Härlanda, Centrum och Linnéstaden. Av de drygt 250 unga som har avslutat verksamheten har ungefär hälften gått vidare till jobb eller studier.

− Det är ett positivt resultat med tanke på att ingen av dem som kommer hit har någon egen försörjning, de flesta har försörjningsstöd, och alla mår psykiskt mycket dåligt, säger Lena Stenfeldt, som är projektledare för Columbus.

Modell som fungerar

Fredagen den 9 juli ska Columbus visa upp sig på Almedalsveckan i samband med ett seminarium om hur framtidens välfärd ska organiseras. Temat är ökad samverkan mellan myndigheter och att ingen som behöver samhällets stöd ska falla mellan stolarna.

− Där finns vi med som ett gott exempel på en modell som fungerar. Vi är väl utvärderade och vet att det vi gör leder till både bättre psykisk hälsa hos dem som kommer till oss och samhällsekonomiska vinster, säger Lena Stenfeldt.

Nordost testar Columbus

Hittills har Columbus fungerat som ett projekt under Samordningsförbundet Centrum. Diskussioner förs om hur verksamheten ska kunna drivas mer löpande och den håller dessutom på att testas på andra håll i staden.

− Samordningsförbundet Nordost har köpt tio platser på Columbus för att testa modellen för unga från de nordöstra stadsdelarna, säger Lena Stenfeldt.

Finns ett nationellt intresse

Hon tror att projektets framgång bygger på att de använder sig av ett tvärprofessionellt team med psykologer och coacher som jobbar parallellt. Dessutom kan de erbjuda kunskaper om myndigheternas regelsystem utan att själva ägna sig åt någon myndighetsutövning.

− Vi har en bra grund att stå på, och det finns både ett lokalt och nationellt intresse för vad vi gör, säger Lena Stenfeldt.

De myndigheter som samverkar i Columbus är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten samt primärvård och psykiatri.