Samarbete med Ikea. Ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs Stad och Ikea, som handlar om att ge trasiga möbler nytt liv, uppmärksammas nu av EU-organet Urbact. ”Det känns jätteroligt,” säger Maria Gonzalez som ansvarar för sysselsättningsverksamheten Villa Söder inom social resursförvaltning.

Villa Söder är en del av social resursförvaltnings verksamhet för att skapa sysselsättning för människor i hemlöshet. Samarbetet med Ikea går ut på att Ikea bidrar med möbler som är trasiga och därför inte kan säljas, som brukarna på Villa Söder lagar och renoverar. De fixade möblerna kan sedan hämtas ut och användas av boende i stadens olika bostadslösningar för hemlösa.

Återbruk och sysselsättning
– Det är härligt att något som skulle ha kastats skapar sysselsättning och dessutom blir till glädje för dem som får möblerna, samtidigt som det är bra i ett hållbarhetsperspektiv, Vi är tacksamma för samarbetet med Ikea, säger Maria Gonzalez.

Återbruket av de trasiga Ikea-möblerna har nu valts ut som ett av 97 goda exempel inom EU-programmet Urbacts satsning Good Practice City. Urbact är ett samarbete mellan EU:s medlemsstater sant Norge och Schweiz med målet att främja hållbar stadsutveckling. I oktober kommer Maria Gonzalez att få presentera Villa Söders samarbetsprojekt med Ikea på festivalen Urbact City festival i Tallinn, Estland.

”Positiv energi”
– Det känns jätteroligt. Våra anställda på Villa Söder har ett oerhört brukarfokus, och stämningen är att brukare och personal jobbar och planerar tillsammans, som kolleger. Där finns en positiv energi, och det är fascinerande att se hur mycket det kan göra för en människa att få vara med i ett sånt sammanhang.