Satsning på förebyggande hälsoinformation. Bättre Hälsa – ett projekt för att ge förebyggande hälsoinformation till kvinnliga EU-migranter i Göteborg, Malmö och Stockholm har vunnit tredjepriset i en europeisk tävling för arbete mot hemlöshet. ”Vissa av kvinnorna vet inte sådant som är väldigt basic för oss i Sverige”, säger projektledaren Maud Willardsson Engström.

Priset, Ending homelessness award, delas ut av Feantsa, som är en europeisk federation för organisationer som arbetar mot hemlöshet. Prisutdelningen var den 6 november i Bryssel och de andra priserna gick till projekt mot hemlöshet i Köpenhamn och Berlin.

Projektet Bättre Hälsa finansieras av EU-fonden Fund for aid of the most deprived (FEAD) och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, som är projektägare, samt Malmö Stad och Stockholms Stad.

Samverkan med frivilligorganisationer viktig
– Vi vill ge de kvinnliga EU-migranterna bättre förutsättningar för att ta hand om sin hälsa och påverka sin tillvaro. Kvinnorna är till största del romer från Bulgarien och Rumänien. Det är en socialt och ekonomiskt utsatt grupp och många av dem tigger på gator och torg. Det känns väldigt roligt att projektet uppmärksammas och att arbetet vi gör med den här målgruppen lyfts fram, säger Maud Willardsson Engström.

I Göteborg har projektet samarbetat främst med de ideella organisationerna Göteborgs Räddningsmission och Frälsningsarmén. Detta samarbete har varit avgörande eftersom de båda frivilligorganisationerna haft verksamhet som riktar sig till EU-migranter länge och därmed har kunnat bygga upp ett förtroende, säger Maud Willardsson Engström.

Genom projektet har kvinnorna fått träffa vårdpersonal med olika professioner – läkare, barnmorska, tandsköterska, dietist, fysioterapeuter och fotterapeuter.

Varierande kunskapsnivå
– Vi har haft ett väldigt brett perspektiv och utgått från målgruppens förutsättningar. Det är till exempel svårt att ta hand om sina fötter om man sover utomhus och ofta är kall och fuktig, och om man sitter ner mycket är det lätt at få fysiska spänningar så det är bra att stretcha och arbeta med avslappning, säger Maud Willardsson Engström.

Hon berättar att kunskapsnivån om hälsofrågor bland kvinnorna varierar kraftigt. Vissa av dem har gått i skola, talar engelska och har bra kännedom om hur kroppen fungerar, medan andra är analfabeter och saknar kunskaper som i Sverige betraktas som grundläggande.

Viktigt att mötas på samma nivå
– När vi pratar om preventivmedel och reproduktiv hälsa med dem har vissa full koll medan en del kanske inte vet hur man blir gravid eller hur länge man är det. Då blir det lätt en kulturkrock, och det är viktigt med kulturell kompetens, säger Maud Willardsson Engström.

En konkret effekt av projektet är att kvinnorna kommit i kontakt med barnmorska. Ett antal av dem har under projekttiden varit gravida, och därmed haft rätt till mödravård i Sverige.

Vad gäller mer långsiktiga förändringar av beteenden och värderingar säger Maud Willardsson Engström att de är svårare att mäta, men hon tror att projektet hjälp flera kvinnorna att ta steg mot en mer hälsosam livsstil.

– Det gäller att mötas på samma nivå, och det tog ett tag innan vi nådde fram. Vi kan inte komma med vårt fyrkantiga ”du måste använda tandtråd fyra gånger om dagen och äta nyttigare”. Men i slutet av projektet har det blivit väldigt bra, säger hon.

Hoppas på fortsatt finansiering
Totalt 800 kvinnor i Göteborg, Malmö och Stockholm deltagit i projektet sedan det startade 2015. Vid årsskiftet tar det slut, med Göteborgs Stad har tillsammans med Frälsningsarmén ansökt om nya EU-pengar för att fortsätta under 2019 och 2020.

– Inriktningen är i stort sett densamma, men om vi beviljas pengar kommer vi nu kunna samarbeta med Rumänien och Bulgarien vilket är viktigt eftersom kvinnorna ofta åker fram och tillbaka mellan Sverige, sina hemländer och andra länder. Vi hoppas kunna bidra till att ge de här personerna bättre förutsättningar också i sina hemländer, säger Maud Willardsson Engström.