Vill undvika stigmatiserande stereotyp. En vuxen kvinna som säljer sex på gatan för att finansiera sitt drogmissbruk. Så lyder nog mångas spontana tolkning av ordet ”prostituerad”, men i verkligheten är den definitionen alltför snäv, stereotyp och stigmatiserande. Det tycker i alla fall Prostitutionsgruppen, som idag därför byter namn till Mikamottagningen.

– Väldigt få som har sex mot ersättning benämner sig själva som ”prostituerade” och vi som arbetar i Prostitutionsgruppen gör det aldrig. Vi vill tvärtom bort från det begreppet eftersom det har blivit så starkt förknippat med något man ÄR istället för något man GÖR. Att ha sex mot ersättning kan vara en av en människas många erfarenheter, men det omfattar inte hela identiteten, säger Karin Dahlborg, en av fyra socionomer på det som från och med idag alltså bytt namn till Mikamottagningen.

Neutralare namn
Verksamheten i sig fortsätter dock som tidigare på Södra Allégatan med sina tre huvudinriktningar, det vill säga dels uppsökande verksamhet, dels samtalsstöd och praktisk hjälp, och dels kunskapsinhämtning och -spridning i syfte att uppnå attitydförändringar.

– Vi är måna om att alla ska känna sig välkomna utan att känna sig stämplade och utpekade, oavsett vilka erfarenheter eller vilken bakgrund man har. De personer vi möter skiljer sig från varandra vad gäller könsidentitet, sexuell identitet och hur, var och varför de har sex mot ersättning, och för många har det bara blivit ytterligare en försvårande belastning att förknippas med ordet prostitution, säger Karin Dahlborg.

Istället har man alltså valt döpa om sin verksamhet till det mer neutrala ”Mikamottagningen”.

Sex mot ersättning får lite uppmärksamhet
– Vi har valt ett könsneutralt namn på verksamheten eftersom både flickor och pojkar, kvinnor, män och transpersoner har erfarenhet av sex mot ersättning. Vi tror att det nya namnet kommer att underlätta för andra som möter vår målgrupp att referera till oss. I synnerhet de som möter ungdomar som får ersättning eller skadar sig med sex, säger Karin Dahlborg

Exakt hur många i Göteborg som har sex i utbyte mot husrum, saker, droger eller pengar är det ingen som vet, inte ens personalen på Mikamottagningen som arbetar med frågan dagligen. Nationella studier visar dock att omkring 1,5 procent av ungdomarna i årskurs tre på gymnasiet har erfarenhet av att sälja eller byta sexuella tjänster, något som ofta förbises i behandlingsarbetet med ungdomar.

– Att ha sex mot ersättning är ett fenomen som uppmärksammas alldeles för lite.