Vårt Göteborgs reporter åldrades 40 år på en minut med Insiktsarenans ålderssimulerande dräkt.

Insiktsarena ska öka tillgängligheten. Nu får Göteborgs Stads anställda möjlighet att prova på hur det är gå till bussen när man är gammal eller sitta i ett klassrum med koncentrationssvårigheter. Nyinvigda Insiktsarenan ska öka kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med funktionshinder.

Mer information och bokning av Insiktsarenan

– Vi vill ge kommunens anställda nya referensramar som de sedan tar med sig till sin verksamhet. Tillgänglighet är ett perspektiv som ska finnas med naturligt varje dag, precis som miljötänket, säger Andreas Johansen som är projektledare för Insiktsarenan.

I ett av Göteborgs äldsta hus, i ett rum med takvalv och pelare, finns rullstolar, ledstavar, glasögon som simulerar gråstarr, ledstråk, gåstolar – och kafébord.

– Tanken är att simulera en vanlig stadsmiljö för att man ska kunna prova på hur det är att ta sig fram på ett kafé eller en trottoar med utemöbler med till exempel en synnedsättning eller sittandes i rullstol.

I Insiktsarenan finns ett rum där man med VR-glasögon, störande ljud och ljus kan prova på hur ett barn med koncentrationssvårigheter upplever miljön i klassrummet. Det går också att testa en ålderssimulerande dräkt.

2BB4.jpg
– Funktionshinder är något som omfattar alla åldrar och människor. För eller senare kommer får vi alla någon form av svårighet. Och alla blir i gamla – här får du veta hur kroppen kommer att kännas då, säger Andreas och uppmanar Vårt Göteborgs utsända att pröva.

40 år äldre på en minut
Sagt och gjort. Jag tar på mig dräkten och upplevelsen är omtumlande. Med en tung väst, tyngder på arm- och fotleder, nackkrage, armbågsdetaljer och handskar gör dräkten mina leder stela och kroppen tung. Hållning sjunker automatisk ihop och mina steg blir långsamma och korta. Lättnaden är stor när en sittplats dyker upp och stolens armstöd är avgöranden för att jag ska kunna ta mig upp igen.

– Att rent praktisk få prova på en upplevelse är ett beprövat och kraftfullt verktyg när man vill påverka och ge ett vidare perspektiv på livet, säger Andreas.

Fem kategorier av svårigheter finns representerade på Insiktsarenan; synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder, svårighet att tolka och förmedla information och känslighet för olika ämnen. Uppdelningen i kategorier gör det lättare att integrera tillgänglighetsperspektivet i den egna verksamheten.

– Varje gång en ny miljö utformas, information och kommunikation formuleras eller en verksamhet planeras ska man fråga sig om upplägget fungerar även för någon med de fem svårigheterna.
Insiktsarenan är en testverksamhet och en del av fastighetsnämndens uppdrag att kompetensutveckla stadens medarbetare inom tillgänglighetsfrågor under 2018. Projektet pågår fram till årsskiftet då det kommer att utvärderas.

3DD6.jpg

Med speciella glasögon kan grå starr simuleras och kontrasten mellan olika färger försvinner.