Ett par gropar i marken utanför Börsen och Wenngrenska huset vid Gustaf Adolfs Torg, det är allt som skvallrar om att förarbetet för att grundförstärka de anrika husen nu har börjat. Men först 2012 ska husen utrymmas och 2014 ska jobbet vara klart.

– Vi behöver göra provgropar för att gå ner och se om grunden ser ut som de gamla ritningarna antyder, säger Mikael Blom, utvecklingschef hos fastighetsägaren Higabgruppen.

– Dessutom ska det göras en arkeologisk förundersökning eftersom huset står på historisk mark. Nu kan arkeologerna gå ner i provgroparna och se vad som behöver göras och hur.

Står i en lerslänt

Hela kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs torg, från Östra Hamngatan till hörnet vid Rådhuset, behöver säkras för att inte sjunka ner i Göteborgsleran. Förmodligen ska det ordnas genom att påla ner till berggrunden under hela kvarteret.

Higabgruppen har noggrann koll på kvarteret sedan 80-talet och ser att det sätter sig med några millimeter per år, särskilt i hörnet mot köpcentrat Nordstan.

– Hela kvarteret står i en lerslänt. Fast berg finns bortåt Rådhuset och Traktören, sedan sluttar det brant ner mot Nordstan, berättar Mikael Blom.

Förstärkningsarbetet tar cirka två år

Tidigast i slutet av 2012 är det dags att evakuera husen.

– Vart verksamheterna ska flytta vet vi inte ännu, men det kommer att ta runt två år att göra grundförstärkningen, säger Mikael Blom.

Budgeten för de omfattande arbetena är inte klar än, men våren 2011 ska förprojekteringen vara färdig och då ska det finnas en beräkning på vad allt kommer att kosta.