När brandmännen i Göteborg rycker ut, kan de trycka fram kartor och flygfoton över den plats de är på väg till – i en dator i bilen. Och i ledningsfordon kommer man att kunna plocka fram digitala bygglovsritningar via webben ifall det är storbrand på gång - en ny tjänst som stadsbyggnadskontoret kan vara först i landet med.

– Vi ligger långt framme med teknik för att förmedla information till våra operativa enheter, bland annat tack vare stadsbyggnadskontoret och utvecklingspengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättar Lennart Liljeroth, brandingenjör vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

”Lättare skapa gemensam bild av läget”

Han visar den nya tekniken i Gårdastationens nya räddningscentral, ett rum späckat med det senaste inom it. En stor videovägg ger stabschefen och folket runt honom information från olika källor, till exempel hemsidorna för de sex kommuner som ingår i räddningstjänstförbundet.

All information – bilder, kartor och text – kan sedan ”streamas” runt i huset eller ut till skadeplatsen med hjälp av trådlöst internet.

4E92.jpg
– Nu blir det mycket lättare att skapa en gemensam bild av läget: Vilket hus brinner? Vilken del är utrymd? Vad behöver vi här inne i staben göra för att underlätta insatsen, säger Lennart Liljeroth.

– Och vi slipper stå ute på gatan en mörk natt och undra hur det ser ut inne på gården vid en storbrand, tack vare snedbilder.

Har kostat runt fyra miljoner kronor

Han plockar snabbt fram en bild från Södra Hamngatan på skärmen, den tomt där en restaurang ödelades vid en anlagd brand för några år sedan. Han ”lutar bilden” och zoomar in så att man tydligt ser gårdar och hus från sidan i stället för ovanifrån. Det kallas snedbilder/ortofoto och är en från början militär teknik för att kartlägga landskap och stadsmiljöer i detalj.

– Teknikutbyggnaden har kostat cirka fyra miljoner kronor, MSB har stått för merparten. Vi har också en ny, mobil ledningsplats som ingen annan i landet har en motsvarighet till, berättar Lennart Liljeroth.

Den nya tekniken med bärbara datorer som är proppade med flygfoton och kartbilder installerades i 13 ”förstebilar” för ett par månader sedan, så numera behöver räddningstjänsten inte rycka ut till en brand eller olycka – kanske mitt i natten – utan att veta ungefär hur det ser ut på platsen.

1,7 miljoner dokument inskannade

4D5E.jpg
SOS-centralen skickar ut koordinaterna för larmet direkt till bilen så att chauffören kan köra efter en stor GPS-skärm. Befälet har en egen skärm med flyg- och kartbilder och i baksätet kan brandmännen se samma information. Kartorna visar var det finns vattenbrandposter och till och med rökluckor på vissa ställen.

– Nu har vi helt andra möjligheter att anlända väl förberedda till en skadeplats och sedan skapa en gemensam bild av läget mellan staben och räddningsledaren ute på plats, säger Lennart Liljeroth.

En viktig del av informationen kommer att utgöras av de bygglovshandlingar som finns i arkivet hos stadsbyggnadskontoret, närmare 1,7 miljoner dokument. Under de senaste fem åren har de gjorts digitala genom att skannas in från papper och mikrofiche.

Hittar digital ritning på nån minut

Tidigare har både räddningstjänst och polis kunnat hämta kopior på ritningarna hos stadsbyggnadkontoret dygnet runt, tack vare ett joursystem. Men i praktiken har det inte använts så mycket. Senaste gången var vid storbranden på Södra Vägen/Burgårdsgatan i augusti förra året.

– Oftast har det tagit för lång tid. När vi väl har fått fram ritningarna har branden varit släckt eller bygganden brunnit ner, konstaterar Lennart Liljeroth.

– Däremot har ritningarna varit värdefulla i analyser efter ”konstiga” bränder, vid inspektioner och i vårt förebyggande arbete.

Men nu gäller alltså snabbare ryck. På någon minut kan räddningstjänsten via webben hitta en ritning och få upp den på skärmen. En ritning som kan ge mycket information om hur det ser ut i ett brinnande hus, med vindar, trapphus, rökgångar och brandväggar.

Ville göra nåt vettigt med arkivmaterialet

4C44.jpg
– Visst görs det ett och annat i verkligheten som inte stämmer med ritningarna, men man kan räkna med att 98-99 procent av dem är korrekta, säger William Försth, chef för stadsbyggnaskontorets arkiv.

Han säger att ett problem med arkiv är att mycket av den kunskap som finns där inte används, utan ligger outnyttjad, trots att information i alla lägen blir mer och mer centralt.

– När vi nu har ny teknik och alla dessa ritningar digitalt, ville vi göra något vettigt. Annars är ju risken att de ligger och är lika svåråtkomliga som de gamla ritningarna, säger William Försth.

– Vi tror oss vara tidigt ute, kanske först, att erbjuda den här möjligheten till räddningstjänsten. Och säkert är polis och tull intresserade också, kanske för spaningsarbetet. Vi tycker det är positivt om vi kan bidra med en liten del av det här informationspusslet.

Fick idén från science fiction-roman

Än så länge måste man söka på fastighetsbeteckning, men snart ändras det till adressen.

– Adressen är ju mest naturligt att söka på. Och på sikt vill vi ha en lösning där man visuellt söker på en kartbild, klickar på rätt ställe och får fram ritningen. Men det viktiga just nu var att få ut produkten och få feedback så vi vet vilka egenskaper vi ska utveckla, säger William Försth.

Han har militär bakgrund, med erfarenhet från Balkan och vet hur viktig information från kartor och flygfoton kan vara. Han fick idén efter att ha läst en science fiction-roman och efter drygt ett års diskussioner mellan SBK och räddningstjänsten är systemet nu färdigt att användas, lagom till att den toppmoderna räddningscentralen på Gårda står klar efter ombyggnad.

Värdefull information vid långdragna förlopp

– Vid snabba förlopp, som lägenhetsbränder, hinner vi knappast använda bygglovsritningarna, men vid stora industri- och vindsbränder och andra långdragna förlopp kan ritningarna ge oss mycket värdefull information, säger Lennart Liljeroth.

Samma lösning som räddningstjänsten nu har tillgång till – och som polisen snart ska få – kommer även bygg- och fastighetsbranschen att erbjudas, till självkostnadspris. Vid ett möte på stadsbyggnadskontret den 23 april ska tekniken presenteras för bygg- och bostadsbolag, arkitekter och andra i branschen.

3998_2.jpg

Lennart Liljeroth, räddningstjänsten och Lars Fredén och William Försth från stadsbyggnadskontoret i räddningstjänstens mobila ledningscentral dit bygglovsritningarna kan streamas.

7200