Ska sköta både tillstånd och tillsyn. Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar från och med nu för både tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor i Storgöteborgs alla sex kommuner. I praktiken innebär detta till exempel att en restaurangägare som vill söka tillstånd för att få hantera gasol bara behöver vända sig till en instans.

– Förut kunde det vara en hel del remisshantering mellan olika verksamheter. Nu har vi en gemensam organisation för både tillstånd och tillsyn och slipper en del pappersarbete, säger Kenny Thuresson vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

– Nu blir det också en likvärdig hantering för alla sex kommunerna, och en restaurangägare som hanterar gasol behöver bara vända sig till oss oavsett om det gäller tillstånd eller tillsyn, fortsätter han.

Avlastar kommunerna
När lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, presenterades i september 2010 pekade den ut vägen för att tillstånd och tillsyn ska skötas i samma förvaltning.

I Storgöteborgs sex kommuner – Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum – har tillståndsgivningen tidigare skötts av respektive stadsbyggnadskontor, medan tillsynen låg på räddningstjänsten.

En utredning tillsattes för att avgöra om ansvaret för tillstånd och tillsyn skulle ligga hos respektive stadsbyggnadskontor eller hos räddningstjänsten. Svaret blev räddningstjänsten.

Samtidigt som stadsbyggnadskontoren i de sex kommunerna avlastas innebär nyordningen förstås merarbete för räddningstjänsten som nu utökat med två och en halv tjänst för att klara det utökade uppdraget.