Den intensivare trafiken och alltfler evenemang och turister innebär också ökade risker för bränder och olyckor. Räddningstjänsten, som märkt av en ökad arbetsbelastning, höjer därför beredskapen på stationen i Gårda med en ny permanent brandstyrka på fem personer.

– Under de tidiga morgontimmarna samt på eftermiddagen och kvällen har vi den högsta utryckningsfrekvensen samtidigt som vår flexibilitet minskar beroende på den tidvis höga trafikintensiteten. Nu ökar vi möjligheterna till effektiva insatser, säger Nils Andrèasson, direktör och räddningschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Den nya styrkan i Gårda ska tjänstgöra måndag till fredag mellan 07 och 22. Dessutom placeras en stegbil med två man på stationen i Mölndal.