Kommunstyrelsen har idag fått ett förslag presenterat för sig som innebär att rådhuset, som idag står tomt, görs om för att kunna hysa den politiska ledningen i Göteborgs Stad. Det nya stadshuset ska bli mer tillgängligt för göteborgarna, och bland annat rymma ett medborgarkontor.

Rådhuset på Gustaf Adolfs torg 1 har stått tomt sedan Tingsrätten lämnade byggnaden våren 2010 för att man hade behov av större lokaler.

Hela kvarteret där det nuvarande stadshuset ligger, Gustaf Adolfs torg 3-5, kommer att behöva evakueras under en längre tid eftersom grunden till byggnaderna behöver förstärkas. Arbetet kommer att ta minst två år.

Möjlighet att skapa inbjudande stadshus

Rådhuset har ett bra läge och är en kulturhistoriskt intressant byggnad. Den äldsta delen är från 1670-talet och tillbyggnaden från 1937, ritad av Gunnar Asplund, har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det är ovanligt för ett rådhus med så ljusa och överblickbara lokaler. Göteborgs Stad har en vision om att skapa ett mer tillgängligt stadshus där människor kan mötas.

– Med de stora öppna ytor som finns i rådhuset så är det möjligt, säger Göran Sylvesten, vd för Higabgruppen som gjort förstudien kring den framtida användningen av byggnaden.

100 arbetsplatser behövs

Förstudien har haft till uppgift att utreda dels om kommunstyrelsen skulle kunna få plats i rådhuset, och dels om huset går att anpassa till behoven hos den verksamhet som de förtroendevalda med stöd- och stabsfunktioner driver.

På morgonen idag redovisade Higabgruppen resultatet av förstudien för kommunstyrelsen. På frågan om huruvida stadshusets medarbetare får plats i rådhuset är svaret ja.

– Det behövs 100 platser, och det kan vi skapa på ett bra sätt, säger Göran Sylvesten.

Miljö värd att bevara

Nästa fråga var vilka anpassningar av byggnaden som behövs göras och om det är möjligt med hänsyn till rådhusets stora kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara.

– Det är ett internationellt känt hus, med den Asplundska tillbyggnaden. Vi har tittat på hur vi kan använda de här känsliga utrymmena för en modern verksamhet, säger Göran Sylvesten.

Hela fastigheten är byggnadsminnesförklarad. I arbetet med att ta fram ett förslag för hur huset kan anpassas till att fungera som stadshus har Higabgruppen stämt av med sakkunniga i form av personal från stadsmuseet, länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret, plus en person som är expert på arkitekt Gunnar Asplund.

Noggrann genomgång

– Vi har stämt av i detalj, rum för rum och fasad för fasad. Hisslösningar har varit lite kluriga att få till men vi lyckas lösa det med minsta möjliga inverkan, säger Göran Sylvesten.

Exempel på förändringar som Higabgruppen föreslår är att man ökar tillgängligheten till byggnaden genom en ny ingång i markplan från Gustaf Adolfs torg, att en ny reception byggs som blir gemensam för hela huset, och att man i anslutning till den inrättar ett medborgarkontor dit göteborgarna kan vända sig för att få information och ställa frågor.

Kontorsrummen i huset behöver också moderniseras, och sessionssalarna från tingsrättens tid göras om till sammanträdesrum.

Halva kostnaden mot att bygga nytt

På lokalsekretariatet har man kostnadsberäknat omgörningen av rådhuset till omkring 120 miljoner kronor. Eftersom det är ett gammalt hus går det inte att veta i förväg exakt vilka problem man kommer att stöta på och därför har man räknat in 20 procents kalkylosäkerhet.

– Rådhuset kostar nästan 17.000 kronor per kvadratmeter att bygga om. Jämfört med att bygga nytt, med samma kvalitet, så skulle jag gissa att det är ungefär halva kostnaden, säger Claes Johansson på lokalsekretariatet.

I kostnaden ingår restaurering av ursprungliga interiörer i rådhuset, som till exempel ljusarmaturer och möbler. Det som inte kan användas kommer att magasineras.

Möjlig inflyttning 2013

Om kommunstyrelsen säger ja till förslaget får Higabgruppen i uppdrag att påbörja projektering och upphandling. Inflyttning beräknas då kunna ske andra eller tredje kvartalet 2013.

Först då kan man påbörja förstärkningen av grunden i kvarteret Högvakten där stadshuset nu ligger. Den beräknas kosta 170 miljoner kronor. Vad som sedan ska hända med det kvarteret är inte bestämt. Kommunstyrelsen föreslås besluta om en förstudie.

Kan öppna för fler bostäder

En möjlighet är att stadskansliet, som idag har lokaler på Köpmansgatan något kvarter från Gustav Adolfs torg, flyttar in. Det öppnar för möjligheten att bygga om stadskansliets lokaler till bostäder.

I Higabgruppens förstudie om rådhuset ingick att utreda möjligheten att ha ett café i källaren och en uteservering på torget. Det rekommenderas inte, bland annat på grund av problem med tillgängligheten. Däremot kommer caféfrågan att återkomma ifall det görs en förstudie om användningen av kvarteret Högvakten.


Fotnot:

Higabgruppen är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stad.