Inflyttningsklart om ett år. I dagarna inleds arbetet med att förvandla Gunnar Asplunds byggnadsminnesmärkta rådhus vid Gustaf Adolfs torg till ett framtida Stadshus. I oktober 2013 räknar man med att de nyrestaurerade lokalerna ska tas i bruk.

Knappast något hus i hela Göteborg är så internationellt känt som just rådhuset vid Gustaf Adolfs torg. Arkitekturstudenter över hela världen har beundrande studerat Asplunds förmåga att förena en ny funktionell byggnadskropp med en äldre byggnad från 1600-talet.

Restaureras under antikvarisk kontroll
– Visst, det är ett vackert hus som man måste vara väldigt varsam med. Nu ska huset i första hand fräschas upp och fixas till efter att ha stått oanvänt under några år, säger Gabriella Nässén som är administrativ chef på stadsledningskontoret.

Om ganska precis ett år – i oktober 2013 – kommer 80-90 personer att ta de nya lokalerna i besittning. Det handlar främst om kommunstyrelsen och dess politiska organisation samt fullmäktiges ordförande, men även en del tjänstemän och servicefunktioner.

Då har såväl den gamla som den nyare delen av rådhuset restaurerats med varsamhet och under antikvarisk kontroll.

– Däremot kommer fullmäktige inte att ha sina möten i det nya Stadshuset. Där för vi just nu en dialog med representanter för fullmäktige och tittar tillsammans med Higab på alternativ, säger Gabriella Nässén.

Sessionssalar blir konferensrum
Samtidigt som det arbetas för flytt in till det ombyggda rådhuset planeras för stora renoveringsarbeten i kvarteret Högvakten som omfattar Stadshuset, Börsen och Wenngrenska huset.

– Vad som händer där efter att grundförstärkningen och renoveringen är klar vet vi inte, men Higab ansvarar för fastigheten och det är klart att vi gärna vill ha in kommunal verksamhet i huset. Vilken verksamhet det blir återstår emellertid att se, säger Gabriella Nässén.

Men nu inleds alltså arbetet i rådhuset. Gamla sessionssalar ska förvandlas till konferensrum och hörsalar, möbler ska restaureras och gamla textilier tas om hand för att följa med in i en ny epok.

– Logistiskt kommer det att bli bättre på alla sätt och vis, tror Gabriella Nässén ett år innan den emotsedda flytten.