"Det finns stora möjligheter att främja jämställdhet". Hallå där, William Stensönes på lokalförvaltningen, biträdande projektledare och en av huvudförfattarna till rapporten ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” som släpptes tidigare i vår. Rapporten är nu nominerad i kategorin Årets jämställdhetspris i Betonggalan. Vilka är de viktigaste budskapen till byggbranschen?  

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden.

– Det finns stora möjligheter att främja jämställdhet i byggbranschen. Vi tagit fram en färdplan med konkreta åtgärder för både utförare och beställare. Planen är ett praktiskt verktyg och möjliggör för alla organisationer, stora som små, att bedriva jämställdhetsarbete utifrån sina ekonomiska och mänskliga resurser.

– Alla aktörer behöver engagera sig i jämställdhetsarbete för att vi ska kunna nå regeringens mål om att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen är kvinnor år 2030.

Vad har ni fått för respons? 

– Positiv respons. Vi är bland annat nominerade till Betonggalans jämställdhetspris 2021 och utöver det är det flera som hör av sig för intervjuer.

Hur vill du att lokalförvaltningen bidrar till en jämställd byggbransch? 

William Stensönes.

– Kravställning av jämställdhetsåtgärder i upphandlingsskede är en effektiv metod för att skapa incitament för jämställdhetsarbete hos anbudsgivare. Likväl driver kravställning på utveckling av kompetens kring jämställdhet och jämlikhet. Därför vore det önskvärt att lokalförvaltningen integrerar krav på jämställdhetsarbete i upphandlingar genom att börja med att kontrollera att anbudsgivare uppfyller de lagstadgade kraven på aktiva åtgärder (diskrimineringslagen kap. 3-10 §§ 2016:828), som till exempel Växjö kommun redan gör.

– Samtidigt behöver vi en långsiktig handlingsplan för hur vi successivt kan utöka kraven på jämställdhetsåtgärder utifrån det utrymme som ges genom lagen om offentlig upphandling, LOU. En förutsättning för att branschen ska bli jämställd är att makthavare i beställar- och utförarorganisationer förstår värdet av jämställdhet och avsätter tillräckligt med ekonomiska och mänskliga resurser för att bedriva ett långsiktigt arbete.

Vem som vinner avgörs på Betonggalan i november.