Jordskredet i Gunnilse i måndags är mycket större än myndigheterna först insåg. Det omfattar cirka åtta hektar – mer än åtta fotbollsplaner – som rasat 50-70 meter och skapat en tio meter hög skredkant. Men inga människor, byggnader eller djur har kommit till skada.

Jordskredet i måndags skedde i Gunnilse öster om Krokerydsvägen. Det orsakade att ett 50-tal hushåll blev strömlösa och några som bor i närheten fick också lämna sina hus innan Räddningstjänsten var säker på att det inte skulle rasa mer.

Ovanligt med så stora skred

– Men det var först på tisdagsmorgonen, när vi såg det i dagsljus, som vi insåg hur stort det var, säger Emil Sandberg, projektledare på Göteborgs Stads fastighetskontor, som äger marken.

Han säger att det är mycket ovanligt med så stora skred.

– Hela Lärjeåns dalgång har höga och branta slänter, vilket gör att när så här stora jordmassor släpper, får de en väldig kraft. Jordmassorna har liksom tryckts mellan kullarna och banat sig väg i det kuperade landskapet.

– Det har kommit med en våldsam kraft, man blir ödmjuk när man ser det, säger Emil Sandberg.

Hästarna var på ett annat ställe

Markområdet har använts till strövområde och som betesmark för hästar.

– Men hästarna var på ett annat ställe, som av en händelse, säger Emil Sandberg.

Förmodligen har raset orsakats av att Göteborg Energi håller på och gräver ner elledningar i området, för att bli av med luftledningar som vållar strömavbrott vid oväder.

– Det är i alla fall en privat teori jag har, säger Emil Sandberg och berättar att den så kallade Angeredsleran som finns i Lärjeåns dalgång är hård och fast, till skillnad från den lösare leran nere i Göteborg.

Vanligt med ytliga skred

– Man kan bygga hus på Angeredsleran utan att det blir sättningar. Men den har en lurig egenskap: Den har silt- och sandskikt i de här stora lermäktigheterna. De skikten kan vara vattenförande och sätts de under högt tryck, så förändras stabiliteten, säger Emil Sandberg.

I området har Göteborg Energi med så kallad styrd borrning tryckt sig fram under mark en lång sträcka för de nya ledningarna. Längst fram körs en ”pilot” som trycker ut vatten för att luckra upp jorden framför och för att smörja för den ledning som dras fram efteråt.

– Vattnet åker ut under högt tryck. Har man oturen att hamna i ett känsligt skikt, kan det utlösa ett skred. För alla ravinkanterna i området ligger i rasvinkel, så det behövs inte mycket, säger Emil Sandberg.

– Det vanliga är att skreden blir ytliga. Såna har vi flera per år, men det här är ett djupt skred som tagit med sig kolossala mängder jord.

”Vi förväntar oss efterskred”

Fastighetskontoret har nu spärrat av rasområdet och har folk på plats för att hålla området under övervakning samt för att kartlägga skredets omfattning och konsekvenser. Under veckan påbörjas också en grundundersökning av marken.

– Vi uppmanar allmänheten att inte närma sig området, då vi förväntar oss efterskred, säger Emil Sandberg.

– I början har vi haft dygnet runt-bevakning, men nu går vi över till bevakning enbart dagtid. Det gör vi i en vecka, så får vi se hur det utvecklar sig.

58BE.jpg

Foto: Räddningstjänsten