Ska stärka positiv utveckling inom jobb och skola. Norra Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten och Hjällbo är de fyra stadsdelar som får del av 100 miljoner kronor som regeringen satsar på att stärka utsatta områden i hela Sverige. Störst pott går till Norra Biskopsgården som får drygt nio miljoner kronor.

− Vi kommer använda pengarna till att fortsätta investera i våra invånare i Norra Biskopsgården, så att de får mer stöd i skolan och kommer ut i arbete, säger Lena Säljö, socialchef i Västra Hisingen.

Sammanlagt handlar det om 100 miljoner kronor som fördelas på 15 stadsdelar i nio kommuner. Stadsdelarna är utvalda utifrån sådant som sysselsättningsgrad, långvarigt försörjningsstöd och behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Pengarna är prestationsbaserade, det vill säga att de stadsdelar som mellan 2011 och 2012 har haft bäst utveckling på de tre områdena ovan tilldelas en större del av pengapotten. Tanken är att medlen ska bidra till att den redan positiva utvecklingen i utsatta stadsdelar förstärks.

Satsar på stadsdelsvärdar och it i skolan
Göteborg är den kommun som totalt tar emot mest pengar, runt 26 miljoner kronor. Av dem får Norra Biskopsgården störst andel, drygt nio miljoner.

Flera av de satsningar som pengarna kommer att gå till har redan dragits igång under året.

− I skolan har vi jobbat med it-satsningar för att stärka upp elevernas möjligheter, vi har anställt stadsdelsvärdar och startat igång en sorts informationscentral som kan möta nyanlända invånare och ge dem hjälp med allt möjligt de kan behöva hjälp med, säger Lena Säljö.

Ett annat exempel är att Jobbcentrum Äpplet har stärkts i sitt arbete med att få ut folk i jobb.

− Det här är frågor vi jobbar intensivt med och har gjort länge. Inte minst med tanke på att vi hela tiden får nyanlända invånare med stora behov till stadsdelen, säger Lena Säljö.

Nästan åtta miljoner till Bergsjön
Även Bergsjön i Östra Göteborg får ta emot 7,8 miljoner kronor av regeringen. Gårdsten och Hjällbo i Angered får ungefär 4,9 miljoner respektive 4,3 miljoner.

I Östra Göteborg planeras satsningar på till exempel läxhjälp, lovskola och romsk inkludering. I Angered kan pengarna komma att användas till att bland annat utveckla fritidsgårdarna och bygga ut samverkan mellan föräldrar, elever och skola.

− Det är positivt att staten ser den utmaning som kommunerna har och också stödjer det ekonomiskt. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt, och inse att det kan ta tid innan man ser effekterna av det här arbetet, säger Pia Borg, som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

Dessutom säger hon att man inte kan se de enskilda stadsdelarna som separata problem.

− Det är inte stadsdelarna som är segregerade, utan staden som helhet. Även om det behövs förstärkning inom vissa områden, så är det även andra åtgärder i staden, som inte stadsdelen själv kan påverka, som också har betydelse för exempelvis sysselsättningen, säger Pia Borg.