Krossgrus och återanvänd betong måste användas mer för att hushålla med naturgruset som är en ändlig resurs. Det är innebörden i Göteborgsregionens nya gruspolicy som kommunstyrelsen nu har yttrat sig över. Göteborgs Stad vill dock trycka ännu mer på att vattenförsörjningen ska prioriteras.

Naturgrus är på väg att bli en bristvara i Göteborgsområdet. Om inte naturgruset förbehålls produktion av dricksvatten framför betong är det slut om bara något eller några tiotals år.

Lite naturgrus i Göteborgsområdet

För att lösa åtminstone en del av betongindustrins behov måste därför krossgrus användas i större omfattning, liksom återanvänd betong.

Det är innebörden i Göteborgsregionens nya gruspolicy som kommunstyrelsen har yttrat sig över.

– Vi håller i stort sett med, men har vi har tryckt ännu mer på att vattenförsörjning måste prioriteras, säger Hans Linderstad på stadskansliet.

Naturgruset bildades under den senaste istiden och är en ändlig resurs. Det finns olika mycket naturgrus i olika delar av landet. I Göteborgsområdet finns det relativt lite naturgrus.

Också en klimatfråga

Det finns en grundläggande konflikt kring vad naturgruset ska användas till. Betongindustrin är delvis beroende av den samtidigt som det används för att rena och producera dricksvatten. Krossgrus och gammal betong kan till viss del ersätta naturgrus i betongproduktion, men inte fullt ut.

I yttrandet från Göteborgs stad trycker man även på att det är en klimatfråga då det ofta blir långa avstånd mellan grustäkten och till exempel ett vägbygge.