Öppnar 17 januari. Nu öppnar Regionalt stödcentrum heder i centrala lokaler i Göteborg. Dit kan både personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och verksamma inom området, vända sig för att få råd, stöd och information. ”Vi vill ha låga trösklar för vi vet att många tycker det här är svåra frågor att prata om”, säger Lina Lycke, kurator på Stödcentrum heder.

Beslutet om ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck togs av kommunfullmäktige i december 2020. Måndag 17 januari är det redo för öppning. Det nystartade stödcentrumet är en samverkan mellan Göteborgs Stad, tio kommuner inom Göteborgsregionen, Polisen och Västra Götalandsregionen.

– Göteborgs Stads Resursteam heder kommer att finnas kvar precis som tidigare, och det blir en tät samverkan. Yrkesverksamma i Göteborgs Stad kan även fortsättningsvis vända sig dit. Vi riktar oss till yrkesverksamma i andra myndigheter, civilsamhället och kommunanställda i våra samverkanskommuner. Personer som är utsatta kan vända sig till båda verksamheterna, säger Christine Lidström, samordnare Regionalt stödcentrum heder, Socialförvaltningen Centrum.

Erbjuder samtalsstöd

Hon förklarar också andra skillnader mellan verksamheternas uppdrag. Medan resursteamen är mobila kommer Stödcentrum heder inte ha samma flexibilitet, även om möjligheten finns att möta upp utsatta även på olika platser.

– Resursteamens uppdrag innebär kortare kontakter och hjälp med att lotsa vidare. Medan vi även är en samtalsmottagning som kan erbjuda samtalsstöd under en längre period.

Kuratorn Lina Lycke, som har en heltidstjänst på Stödcentrum heder, kommer närmast från Resursteam heder Nordost och har alltså stor erfarenhet av att möta utsatta och ge stöd till yrkesverksamma.

– Vår önskan är att yrkesverksamma vänder sig till oss när man har minsta misstanke om att en person är hedersutsatt. Det går att ringa och bolla tankar och funderingar bara en liten varningsklocka ringer, säger hon.

Barnmorska jobbar halvtid

På det nystartade stödcentrumet finns även en barnmorska från Västra Götalandsregionen på halvtid och en utredare från Polismyndigheten på halvtid. Det görs inga undersökningar på Stödcentrum heder, men barnmorskan fyller andra viktiga funktioner.

– Det handlar om att ge stöttning kring kropp, hälsa och sexualitet. De vi vänder oss till har ofta behov av att lära sig mer om den egna kroppen, om hälsa och sexualitet och då är stödsamtal viktiga. Hon har erfarenhet från ungdomsmottagningar och har tidigare mött många hedersutsatta, säger Christine Lidström.

Utsatta personer i alla åldrar är välkomna hos Stödcentrum heder. Men erfarenhet från liknande verksamheter pekar mot att den största gruppen blir personer i övre tonåren och unga vuxna.

– Det är ofta i den åldern gränserna runt en dras åt och då man vill ha stöd och hjälp.

Redo att informera

Stödcentrum heder kommer även att ägna sig åt kompetenshöjande aktiviteter. Verksamheten har tagit fram informationsmaterial både till utsatta och yrkesverksamma som nu ska spridas med hjälp av kontaktpersoner ute i kommunerna.

– När vi är ute och presenterar vårt uppdrag kommer vi att prata om vad hedersförtryck är, vilka uttryck det tar sig, hur man känner igen utsatthet, och vad man gör om man är orolig. Vi kommer att kontakta skolor, BVC och ungdomsmottagningar och informera om att vi är igång och hur man kan använda oss. Vi erbjuder oss att komma ut på plats eller träffa verksamheter online, säger Lina Lycke.

”Stort mörkertal”

En kartläggning 2019 visade att 8–13 procent i årskurs 9 i Göteborg är utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck.

– Men det finns ett stort mörkertal och ett mål med Stödcentrum är att vi ska upptäcka fler utsatta och erbjuda hjälp, säger Lina Lycke.

Den som är utsatt kan vara anonym och de som jobbar har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och tolk kan bokas vid behov. Stödcentrumet kommer även att ha särskild kompetens om HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.