För hbtqi-personer. I höst öppnar ett regnbågshus för hbtqi-personer på Barlastgatan 2 i centrala Göteborg. Nämnden för demokrati och medborgarservice fattade beslut den 21 juni om att hyra lokalerna. Regnbågshuset ska vara en plats för möten, arrangemang och skapande. Invigningen är planerad till november 2022.

Regnbågshuset är en åtgärd för att nå målet i Göteborgs Stads hbtq-plan att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Nämnden för demokrati och medborgarservice fick i uppdrag av kommunfullmäktige i oktober 2021 att inrätta ett regnbågshus för hbtqi-personer.

Göteborgs Stads HTBQ-råd och representanter från civilsamhället har varit med och satt ramarna för mötesplatsens innehåll och i arbetet med att hitta en lämplig lokal.