Färska siffror från SCB. Invandringen till Göteborg är rekordhög. Förra året flyttade 8764 utländska medborgare hit, vilket är 1050 fler än 2012. Även den inrikes inflyttningen är rekordstor. ”Göteborg har inte haft så hög invandring från utlandet sedan 1968, även om 2008 låg högt också, drygt 8000 personer”, säger Lutz Ewert vid stadsledningskontorets enhet för samhällsanalys och statistik.

Förra årets invandrare kom främst från Somalia, cirka 1000 personer. En grupp som var väntad, eftersom de flesta är anhöriga till somaliska flyktingar i Göteborg. Och ovanligt många är barn.

– En väldigt stor andel av somalierna, 68 procent, är under 18 år. I de andra invandrargrupperna är genomsnittet 26 procent, säger Lutz Ewert.

– Vi förväntade oss mycket barn och så blev det också.

Studenter från Asien flyttar till centrum
Näst största gruppen är flyktingar från krigets Syrien.

– Somalierna bosätter sig främst i Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen, medan de från Syrien bosätter sig i Angered och Västra Göteborg, säger Lutz Ewert.

– Vi ser en helt annan struktur på invandringen till de centrala stadsdelarna, där hamnar främst studenter från Kina och Indien.

Utflyttningsström till förortskommunerna
Även den inrikes inflyttningen till Göteborg är alltså rekordstor. Förra året flyttade 24362 personer in från andra delar av landet, medan 24208 flyttade ut.

– Ingen av de siffrorna har varit över 24000 sedan 1968. Det är alltså stora rörelser, samtidigt som de tar ut varandra, så att nettot blir plus 154 personer, säger Lutz Ewert.

– Här ser vi två flyttströmmar mot varandra, den ena går in till Göteborg från orter som ligger bortanför pendlingsavstånd. Och den andra strömmen går ut från Göteborg, till förortskommunerna, där har vi ett jättestort tapp, säger Lutz Ewert.

Exakt hur stor utflyttningen till kranskommunerna var förra året är inte klart ännu, de siffrorna kommer om några veckor.

Fruktsamheten sjunker
I grova drag är inflyttningen till Göteborg motiverad av arbete eller studier, medan utflyttningen mer är en ”bostadsutflyttning”, alltså unga familjer som inte hittar det boende de söker i Göteborg.

– Vi har en stor inflyttning i åldrarna 20–25 år, medan vi tappar 30–40- åringar och deras förskolebarn, konstaterar Lutz Ewert.

Antalet födda i Göteborg under 2013 var 7628, vilket är sju fler än 2012. Och eftersom befolkningen har ökat, innebär det att fruktsamheten, alltså antalet barn per kvinna i barnafödande åldrar, sjunker.

– År 2010 låg den på 1,88 barn per kvinna. Förra året var den nere på 1,75, konstaterar Lutz Ewert.

– Vi hade räknat med att den skulle ligga still, kanske rent av gå upp lite, så det är överraskande.

”Födelsenettot viktigt för befolkningstillväxten”
Förra året avled 4499 göteborgare, att jämföra med 4522 under 2012.

– Göteborg har haft en stabil naturlig befolkningstillväxt de senaste tre åren. Och även om invandringsnettot är stort, är fortfarande födelsenettot viktigt för befolkningstillväxten, sammanfattar Lutz Ewert.

I slutet av januari kom den lokala befolkningsstatistiken som visade att Göteborg aldrig tidigare haft så många invånare som vid årsskiftet, drygt 533 000. Nu slår SCB fast att det rörde sig om 533 271 göteborgare.