4.582 göteborgare avled ifjol vilket är det lägsta dödstalet sedan 1971. Nettoinflyttningen var lägre än på länge men Göteborg växte ändå mest i landet – igen. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

– Vi får gå långt tillbaka i tiden för att hitta liknande siffror som i år. Det var många som föddes och få som dog i Göteborg 2004, konstaterar Lutz Ewert vid stadskansliets statistikgrupp.

3.355 fler göteborgare

Under 2004 ökade Göteborgs invånarantal med 3.355 personer vilket var 32 fler än i Stockholm. Göteborgs totala folkmängd var vid årsskiftet 481.409 personer.

– Göteborg är större än någonsin förut, och årets ökning är något större än förra årets folkökning. Lite ovanligt är det också att Göteborg växte mer än Stockholm, säger Lutz Ewert.

En av orsakerna till att Göteborg växte något mer 2004 än 2003 var att extremt få personer avled. För att hitta lika låga dödstal för ett enskilt år måste man gå tillbaka ända till 1971. Detta trots att det nu bor 15.000 fler personer i Göteborg än det gjorde då.

– Men om det till exempel blir en större influensaepidemi så kommer dödstalet förstås att stiga, fortsätter Lutz Ewert.

Högsta antalet döda på senare år noterades 1985 då 5.326 göteborgare avled.

Fler flyttade ut

Både inflyttningar och utflyttningar från Göteborg ökade förra året. Inte sedan 1973 har så många flyttat ut från Göteborg. 25.256 lämnade kommunen och 26.798 flyttade in. Skillnaden mellan antalet in- och utflyttade (nettoinflyttningen) blev 1.500 personer.

Nettoinflyttningen har minskat de senaste fyra åren. År 2000 var den nästan 4.000 personer. 2004 hade den sjunkit till 1.500.

Att inflyttningsnettot minskade under förra året berodde på flyttningarna till och från utlandet, högre utvandring och lägre invandring.

Ingen babyboom

Födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antalet födda och döda var för 2004 1.800 personer vilket är högre än under babyboomens toppår. Det är också första gången på många år som födelseöverskottet är större än nettoinflyttningen.

– Den sjunkande nettoinflyttningen gör att antalet födda och döda blir allt viktigare för befolkningsutvecklingen, säger Lutz Ewert.

Födelsesiffrorna för 2004 närmar sig ”babyboomens” toppår. Men som Vårt Göteborg tidigare berättat så rör det sig inte om någon ny babyboom. Här bor helt enkelt fler kvinnor i fertil ålder.

Antal döda/år i Göteborg

ÅrDödaFolkmängd
19714.452464.531
19855.326425.495
20034.762478.055
20044.582481.410

Antal födda/år i Göteborg

ÅrFöddaFolkmängd
19906.743433.042
19916.455432.112
19995.216462.470
20036.129478.055
20046.402481.410