Uppmärksammar seniorers behov i stadsmiljön. Rekordmånga seniorer deltog i årets rullatorlopp som arrangerades på 14 äldreboenden i Göteborgs Stad under torsdagen. “Det var mycket trevligt och trevligt med barnen som hejade på”, berättar 101-åriga Marianne Holmin efter det 600 meter långa loppet på Fridkullagatans äldreboende.

Det var andra året i rad som Rullatorloppet arrangerades i Göteborg. Förra året gick loppet i Trädgårdsföreningen. I år blev det 14 lokala lopp på äldreboenden i staden på grund av covid-19-pandemin.

– Första oktober är en speciell dag, det är internationella äldredagen och besöksförbudet på äldreboenden hävs. Vi vill sätta ljuset på äldre personer som bor på äldreboenden i år. Det blir en kraft när man är många som gör något roligt tillsammans efter en tuff tid, säger Christina von Egidy, projektledare Göteborgs Stad.

 Inspirera till rörelse

 Loppet var för alla med någon form av gånghjälpmedel som rullator, rullstol, käpp eller stavar. Syftet var att inspirera seniorer med gånghjälpmedel till rörelse men också att synliggöra äldres behov i stadsmiljön.

– Andelen äldre i Göteborg ökar och vi vill att äldre ska kunna röra sig i en tillgänglig stad. Göteborg som stad behöver bli mer åldersvänlig och därför uppmärksammar vi seniorers behov i stadsmiljön, säger Christina von Egidy.

Förskolebarn hejade på

Sammanlagt var 350 personer anmälda till det 600 meter långa loppet, vilket var 150 fler än förra året. 40 av dem bor på Fridkullagatans äldreboende. De, liksom de andra seniorerna, värmde upp med gympa-Berit och fick musikunderhållning av Casper Jarnebring, Carina Byhlin Andreasson och Pablo Copa.

Start och målgång var utanför entrén och var pyntad med ballonger. Längs med banan stod förskolebarn och hejade på med flaggor och skyltar.  Alla deltagare i loppet hade nummerlapp och fick både medalj och bubbel efter målgång.

Loppet arrangerades av Senior Göteborg, som är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor, tillsammans med de hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna i stadsdelarna. Det var en del i uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Rullatorloppet genomfördes inte på tid utan det viktiga var att vara med och ta sig i mål.

Följande äldreboenden var med: Svartedalens äldrecentrum, Solängsvägen 57, Lillhagsparkens äldreboende hus 10, Byalagsgatan äldreboende, Sehlstedtsgatan äldreboende, Sockenvägens äldreboende, Bjöla äldreboende, Grevegårdens äldreboende, Svaleboskogens äldreboende, Fridkullagatans äldreboende, Landalahus, Krokslätts äldreboende, Örgrytehemmet och Lövgärdets äldreboende. Sammanlagt tog de sig ungefär 21 mil.