När göteborgs unga på fredagen börjar lägga sina röster till nästa års ungdomsfullmäktige har de fler kandidater än någon gång tidigare att välja på. "Det märks att folk ute i skolorna börjar bli vana och vet vad som är på gång", säger Daniel Dahlgren, ungdomsfullmäktiges 16-årige ordförande som kandiderar för tredje gången.

Daniel är i gott sällskap – många av hans kollegor väljer att ställa upp för omval.

”Hårdnande klimat i skolan viktigaste frågan”

– Närmare hälften av de nuvarande ledamöterna kandiderar på nytt, och någon enstaka har faktiskt varit med ända sedan starten våren 2005, berättar Eva Looström som är projektledare för ungdomsfullmäktige.

På senare tid har många av kandidaterna besökt skolklasser för att möta sina väljare och berätta om vilka frågor de vill driva i fullmäktige.

– Själv tycker jag att mobbingen och det allt hårdare klimatet i skolorna är den viktigaste frågan just nu, säger Daniel Dahlgren.

4 0.000 får rösta i valet

Cirka 40.000 unga göteborgare är röstberättigade. I valmanskåren ingår ungdomar som börjat i årskurs 5 men ännu inte fyllt 18 år.

Valet pågår från den 9:e till 19:e november. Under 2007 har två av de 98 mandaten varit vakanta och redan nu står det klart att det saknas kandidater för ett av Biskopsgårdens mandat 2008.