Fler ungdomar än någonsin röstade i årets val till ungdomsfullmäktige. 25,7 procent av de röstberättigade deltog och stadsdelarna Styrsö, Torslanda och Bergsjön toppar statistiken. För första gången har också alla stadsdelar hittat tillräckligt många kandidater för att fylla samtliga platser i ungdomsfullmäktige.

Sedan några år tillbaka kan ungdomar påverka genom ungdomsfullmäktige som består av 81 ordinarie ledamöter. Varje år får ungdomar i Göteborg rösta fram sina representanter i sin stadsdel. Antalet mandat motsvaras av hur många barn och ungdomar som bor i stadsdelen.

Helt nätbaserad röstning

Tidigare år har valdeltagandet varierat mellan 13 och 25,41 procent. I år valde 25,7 procent att rösta, vilket är drygt en procent fler än förra året.

– Tre av stadsdelarna har kommit upp i över 40 procent. På Styrsö har nästan hälften röstat, 46,7 procent, medan andelen i Torslanda och Bergsjön ligger på 45,33 respektive 42,06 procent, säger Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige.

Röstningen är helt nätbaserad och varje stadsdelsnämnd har utsett en kontaktperson som ska sprida information om valet.

Första gången alla platser fylls

– Deras arbete är oerhört viktigt. Att rösta i ungdomsfullmäktige är en möjlighet för ungdomar att påverka som vi vuxna inte ska ta ifrån dem, säger Eva Looström.

Hon är övertygad om att ungdomar vill vara med och påverka, men att informationen om valet kanske inte alltid når fram.

– Det är ett väldigt handgripligt arbete.

Vanligtvis är det läraren som tar eleverna till datasalen och berättar att nu är det dags att rösta. Tidigare år har det funnits stadsdelar som inte hittat tillräckligt många kandidater. Men när ungdomsfullmäktige 2009 sammanträder första gången i februari är alla stolar fullsatta.

Drev kampanj om skolkorten i våras

– De ungdomar som hittills varit med upplever att de haft inflytande. Känslan av att bli lyssnad på och behandlad seriöst är viktigare än konkreta resultat. Även om vi förstås också vill se konkreta resultat, säger Eva Looström.

Under året har ungdomsfullmäktige bland annat drivit kollektivtrafikkampanjen ”Tre timmar” där de kräver att skolkortet gäller fram till 22 på kvällen.