”Ledare i nöd och lust” temat för konferens. En stimulans för att påminnas om lusten i det arbete man älskar, trots all nöd man ständigt möter. Det är huvudmålet för Socialchefsdagarna som i år arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 1 till 3 oktober. Göteborgs Stad lyfter fram sitt arbete med romsk integration och den ojämna kampen mot hemlöshet.

– Vi har 709 anmälda till konferensen, vilket är superrekord, tidigare har det varit som mest 565 deltagare, i Stockholm, säger en nöjd Lisbeth Nilsson, som i ett helt år deltagit i förberedelserna för den tredagarskonferens som arrangeras på Svenska mässan i veckan.

Göteborg är pilotkommun för romsk inkludering
De årliga Socialchefsdagarna har arrangerats runt om i landet sedan 1940-talet och den här gången är det alltså Göteborgs tur. Drygt 20 seminarier och en rad storföreläsningar väntar, i frågor som berör den komplexa socialtjänstens verksamhet. Göteborgs stad håller i tre seminarier, där det ena handlar om det femåriga uppdraget som pilotkommun för romsk inkludering, det vill säga underlätta för de romska invånarna att komma in på arbets- och boendemarknaden och förbättra deras hälsa och skolresultat.

Det andra seminariet hålls tillsammans med Västra Götalandsregionen och handlar om stadens långsiktiga arbete med social hållbarhet, som bland annat syftar till att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa.

I det tredje seminariet berättas om hur en lång rad av stadens verksamheter samverkar för att motverka hemlösheten i Göteborg. Stadsdelsförvaltningarna, socialtjänsten, hyresvärdar och många fler försöker ta ett helhetsgrepp för att komma åt ett problem vars orsaker man sällan rår på.

Nya grupper kommer
– De senaste åren har socialtjänsten i många kommuner fått ta ett orimligt stort ansvar för bostadsförsörjningen, som man egentligen inte styr över. Och det är nya grupper som kommer till oss i de här frågorna, människor som blivit utförsäkrade från a-kassan eller sjukförsäkringen och sedan inte har råd att bo kvar, säger Lisbeth Nilsson.

Även välutbildade, skötsamma par med goda inkomster som skiljer sig har börjat dyka upp, när de inte lyckas hitta två nya boenden istället för det tidigare gemensamma. Ungdomar som vill flytta hemifrån, personer utsatta för våld i nära relation och nyanlända invandrare utan socialt nätverk har också svårt att hitta bostäder, och då blir det ibland socialtjänsten som får ärendet på sitt bord.

– Samtidigt ser vi ju ingen minskning bland de grupper i samhället som vi egentligen är satta att hjälpa, till exempel personer med missbruksproblematik eller psykiska problem, men tiden vi har att ägna åt dem krymper ju i takt med att allt fler andra också kommer till oss, säger Lisbeth Nilsson.

Minnas varför man började
Det är i skenet av denna arbetssituation som konferensens tema ”Ledare i nöd och lust” ska ses.

– Vi vill sätta ljuset på lusten att leda socialt arbete, på lusten att ge människor hopp och tilltro till sin inneboende förmåga att förändra livet. Det är ju det som för många av oss var och är drivkraften till att välja just den här yrkesbanan, säger Karl Gudmundsson, ordförande i arrangerande Föreningen Sveriges Socialchefer.

Socialchefsdagarna arrangeras på Svenska Mässan 1 till 3 oktober.