De flesta i Bergsjön. Familjebostäder erbjuder 300 unga sommarjobb i år och det är fler än någon annan enskild arbetsgivare i Göteborgs Stad. De flesta av dem arbetar i Bergsjön och ungdomarna får bland ägna sig åt fastighetsskötsel, ogräsrensning och konstprojekt.

Göteborgs Stad ordnar sommarjobb åt flera tusen ungdomar varje år. Det kommunägda bostadsbolaget Familjebostäder tar emot 300 unga och de flesta i Bergsjön.

– Vi är väldigt glada och stolta över att kunna ta emot så många ungdomar i Bergsjön, säger Samaneh Vahebi, projektledare på Familjebostäder i Bergsjön.

Handledare och utbildningar

Familjebostäder har anställt 16 handledare som ska se till att ungdomarnas sommarjobb blir så givande och roligt som möjligt. Ungdomarna kommer också att gå två utbildningar. Den ena handlar om hur man bemöter barn med särskilda behov. Den andra handlar om att söka jobb, privatekonomi och att söka bostad.

Olika arbetsuppgifter

Ungdomarna får arbeta med fastighetsskötsel, ogräsrensning och hålla rent och snyggt i området.

– Det finns även planer på olika konstprojekt i samarbete med Chalmers och kulturstråket, barnaktiviteter och ett pop-up-café som ska drivas av ungdomarna, berättar Samaneh Vahebi.

Stort behov av sommarjobb

De som sommarjobbar går i nian eller första eller andra året i gymnasiet. De arbetar under tre olika perioder mellan 14 juni och 13 augusti.

– Anledningen till den utökade sommarjobbssatsningen är att vi har sett att det finns ett stort behov av sysselsättning för unga i Bergsjön och i hela staden. Vi tar även emot extra många sommarungdomar i Tynnered.