Ett seminarium på fredag om våld i nära relationer i regi av bland andra Tryggare, mänskligare Göteborg, har lockat rekorddeltagande, nästan 300 anmälda.

Halvdagsseminariet ingår i ett samarbete mellan Brottsoffermyndigheten och Tryggare, mänskligare Göteborg som pågått i mer än fyra år.

– Vi har ordnat många temadagar tillsammans med Brottsoffermyndigheten tidigare, men ett sånt här tryck har det aldrig varit. Det slår alla rekord, säger Ann Hanbert på Tryggare, mänskligare Göteborg.

Ständigt aktuellt tema

Normalt brukar seminarierna locka cirka 150 deltagare, så fredagens kommer att bli ”knökat” men ska genomföras som planerat på Elite Park Avenue Hotel på Avenyn.

Seminariet kostar inget för deltagarna och håller på kl 8.30 – 12.00.

– När det är halvdagar har folk lättare att komma ifrån och vi har kört i samma lokal en tid. Jag tror att vi har hittat ett koncept som fungerar, säger Ann Hanbert.

– Extra roligt är att vi nu har fått många anmälda från polis och rättsväsendet. De har ofta svårt att komma loss till såna här temadagar.

Den här gången är även Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala med och arrangerar.

– Våld i nära relationer är ett ständigt aktuellt tema, tyvärr. Men nu är det högaktuellt på grund av flera satsningar på statlig, regional och kommunal nivå, säger Ann Hanbert.

Två nya kunskapscentra ska presentera sig

Deltagarna ska bland annat få höra föredrag om våld i samkönade relationer. Det är Eleonora Stolt, utredare vid NCK i Uppsala, som ska ge en överblick över svensk och internationell forskning på området.

Johan Ström, kammaråklagare från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg ska tala om nya verktyg i polisens bekämpning av brott i nära relationer, bland annat ett interaktivt utbildningsmaterial som polisen satsar på för framtiden.

Två nya kunskapscentra i Göteborg ska också presentera sig på seminariet: Dialoga Relationsvåldcentrum och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Båda invigdes i mars i år och ska ge utbildning och stöd till kommun- respektive regionanställda som möter kvinnor och barn som utsätts för våld i familjen.