Få dör och många invandrar Förra året skedde den största folkökningen på nästan 50 år i Göteborg. Låga dödstal och stor invandring ligger bakom ökningen. "Det är ett rekordår i många avseenden", säger Lutz Ewert vid enheten för samhällsanalys och statistik på stadsledningskontoret.

Befolkningsökningen i Sverige var den största någonsin 2014. Troligtvis gäller det även Göteborg, fast statistiken går inte att följa längre bakåt än 1968, eftersom kommunen hade en annan geografisk avgränsning före det.

Vid en närmare titta på statistiken framträder två huvudfaktorer: Få dör och många invandrar. Dödstalen är lite överraskande de lägsta sedan 1968.

Hur kan det komma sig, om befolkningen är större än någonsin?
– Vi har en relativt liten befolkning i de åldersgrupperna där många dör. Det beror bland annat på att de har flyttat ut. Men de flyttade ut inte i förra veckan, utan för länge sedan, säger Lutz Ewert.

Han förklarar att åldersstrukturen hos stadens befolkning formas av hur människor flyttar.
– Göteborg drar hit folk från övriga landet. De går i skola och arbetar här. Sedan bildar många familj och då flyttar en del ut till kranskommunerna.

2014 var ett rekordår även när det gäller antalet flyttningar in och ut över kommungränsen.
– Göteborgs Stad har en väldigt stor inflyttning från området utanför Göteborgsregionen. Samtidigt tappar vi ofta lika mycket, i år lite mer, till kranskommunerna, säger Lutz Ewert.

Många invandrade
Även invandringen var historiskt stor 2014. Då var det 4 683 fler som invandrade än som utvandrade. Samtidigt är invandringsnettot inte högre än 1970, då totalt 5 500 personer invandrade.

Sett till den senaste 20-årsperioden har antalet födda varierat. 1997 var en bottennotering. Då kom bara 5 216 barn till världen i Göteborg. I takt med att ekonomin förbättrades ökade antalet födda, till en topp på 7 857 barn 2010. Efter det har födelsetalen minskat för att sedan plana ut. 2012-2014 föddes 7 621-7 637 barn varje år.

498A.jpg

Tabellen visar hur Göteborgs folkmängd har utvecklats från 1969 och fram till förra året. Och som framgår av staplarna så till och med minskade Göteborgs befolkning under en rad år på 1970-talet och början av 1980-talet. Källa: SCB