Minskar svartjobb och skattefusk. Oanmälda kontroller på inhägnade byggarbetsplatser, där alla ska bära synlig branschlegitimation. Det är ett enkelt men effektivt vapen mot svart arbetskraft, visar projektet Rena byggen i Göteborg som nu lagt fram sin slutrapport.

I två år har Rena byggen testat skärpt kontroll vid nio större byggprojekt, där kommunen är beställare. Den totala byggkostnaden ligger över en miljard kronor. Inte ett enda fall av svart arbetskraft upptäcktes.

– Om vi kör ett projekt med skärpt kontroll, håller sig de oseriösa företagen borta. De har ingen lust att vara med när de hör vilka regler som gäller, säger Dahny Skantze på Skatteverket, som varit med i projektet.

– Numera jobbar vi mycket mer förebyggande än vi gjorde förr. Här är målet inte att hitta och ”sätta dit” så många svarta företag som möjligt – utan att hålla dem borta från marknaden.

Mot mutor och svartjobb
– Det har fungerat bra. Vi tycker att vi hittat en arbetsordning som kan förebygga kriminalitet i större byggprojekt, till en rimlig arbetsinsats, säger Per Carlsson på lokalförvaltningen, projektledare för Rena byggen.

30C8.jpg
Nu är projektet avslutat och en del av arbetsmetoderna ska införlivas i Göteborgs Stads gemensamma byggprocess (GBP), ett initiativ för att motverka mutor, svartjobb och annan brottslighet i byggsektorn. GBP berör 24 förvaltningar och bolag i kommunen.

Per Carlsson uppskattar att kommunens byggprojektledare kommer att få lägga 5 – 10 timmar i månaden på de nya metoderna, även om det mesta av kontrollerna sköts av huvudentreprenören.

– En rimlig insats i förhållande till de skattefel som Skatteverket bedömer att det finns i byggbranschen, säger Per Carlsson.

Kontroll varje månad
En annan viktig del av Rena byggen har varit månadsvisa kontroller av löner, skatter och sociala avgifter, i stället för kontroll bara vid årets slut.

– Tyvärr kan vi inte införa hela vårt koncept, eftersom skattemyndigheterna inte har den lagstiftning i ryggen som vi förväntade oss när vi startade projektet, säger Per Carlsson.

En lag om månadsvisa uppgifter var på gång och skulle ha börjat gälla 1 januari 2014. Men i våras valde regeringen att inte lägga fram lagförslaget, efter kritik från arbetsgivarorganisationer.

– Beklagligt. Vi hade hoppats på den lagen, eftersom vi inser att vi har problem med svartarbete och kriminalitet i byggbranschen, säger Andreas Brendinger, regionchef för Sveriges byggindustrier.

”Hur svårt kan det va?”
– Vi tror inte att merarbetet blir så stort som kritikerna hävdar. Ett seriöst företag betalar ju lön, skatter och avgifter varje månad. Uppgifterna finns där. Hur svårt kan det vara att skicka över dem till Skatteverket?

6EA2_2.jpg
– Det är kanske ett merarbete på nån timme i månaden för byggföretagen. Det ska sättas i relation till att branschen blir vitare och att seriösa företag får chans till mer jobb när de oseriösa trängs ut, säger Andreas Brendinger.

Sveriges byggindustrier har länge varit pådrivande i arbetet mot svartjobb och skattefusk, bland annat med branschlegitimationen ID06, som använts i Rena byggen. Andreas Brendinger berömmer Göteborgs Stad för att vara ett föredöme på området.

– Jag vet att andra kommuner har tittat på Göteborg och numera finns Rena byggen-konceptet även i Karlstad, Luleå och andra ställen, säger Andreas Brendinger.

Bostäder i Kviberg
Beställarna i Rena byggen har varit lokalförvaltningen, Higab, idrotts- och föreningsförvaltningen samt bostadsbolaget Poseidon. Bland annat har det gällt ombyggnaden av Stadsbiblioteket på Avenyn, nya bostadshus vid Kviberg, ny idrottshall i Lindås samt rivningar och ny- och ombyggnader vid skolor och förskolor.

Enbart vid ombygganden av Stadsbiblioteket är mer än 150 företag inblandande.

– Där finns en huvudentreprenör och 150 underentreprenörer, säger Dahny Skantze på Skatteverket.

– Med vanlig kontroll hade Göteborgs Stad granskat huvudentreprenören. Här har vi granskat samtliga underentreprenörer också, så det är jättestor skillnad!

Brett samarbete
Även han beklagar att den så kallade månadsuppgiftslagen inte blev verklighet till 1 januari.

– Men vi har lärt oss mycket och kommer att jobba vidare med Göteborgs Stad, Trafikverket och andra under 2014, kanske kommer en lag så småningom, säger Dahny Skantze.

Projektet har varit ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Skatteverket, Sveriges byggindustrier och facket Byggnads Väst.