Lika många kvinnor som män i ledningen och ett långsiktigt, målmedvetet arbete för att öka jämställdheten i ett mansdominerat företag. Det är några av anledningarna till att avfalls- och återvinningsföretaget Renova fått utmärkelsen "Mixat för framgång".

– Ju fler olika människor som arbetar tillsammans desto kreativare miljö blir det, är Renovas personaldirektör Birgitta Tideströms enkla svar på varför företaget sedan länge satsat på mångfald bland personalen.

Ett arbete som nu har prisats av organisationen Partnerskap för framgång, en sammanslutning av cirka 35 företag och Västra Götalandsregionen, som strävar efter att förbättra mixen mellan män och kvinnor på ledningsnivå i västsvenska företag och verksamheter.

Jämnt i ledningen, ojämnt i produktionen

Hos Renova, som är verksamma inom den traditionellt manliga avfalls- och återvinningsbranschen, består företagsledningen av lika många kvinnor som män, och bland övriga chefer är 35 procent kvinnor.

– Men i produktionen, till exempel bland våra chaufförer, har vi fortfarande en kraftig övervikt av män, på långt över 90 procent, men även där börjar vi nu få in fler kvinnor, säger Birgitta Tideström, som tror att sned könsfördelning i ett företag, oavsett nivå, ofta handlar om förutfattade meningar.

– Många tror till exempel att alla moment inom flera yrken inom produktionen är väldigt fysiskt krävande. Men numer utförs fler och fler moment av maskiner som inte är beroende av den fysiska styrkan. Detta är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga. Vi vill inte slita ut våra medarbetare med tunga lyft eller andra tungarbetade moment.

Förlegad syn på arbetsfördelning

Även på chefsnivå får Birgitta Tideström ofta höra representanter för mindre jämställda företag ha förutfattade meningar om mäns och kvinnors förutsättningar.

– Ibland hör jag kommentarer som att kvinnor inte vill göra karriär, för att de inte vill offra familjelivet, men varför ska man behöva offra familjen för jobbets skull, oavsett kön? Målet för ett modernt samhälle är väl att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön, bakgrund och liknande.

Att främja jämställdheten är en fråga för den högsta ledningen, vilket enligt Birgitta Tideström är en av huvudorsakerna till att Renova lyckats så relativt bra.

– För oss har det länge varit en självklarhet och vi har aldrig kvoterat in kvinnor på ledande befattningar, möjligen uppmuntrat. Vår vd Christian Baarlid brinner för de här frågorna och det smittar av sig i hela organisationen, säger Birgitta Tideström, som ser tydliga affärsmässiga fördelar med en jämställd arbetsplats.

Mångfald föder kreativitet

– Ett företag bör sträva efter att likna sina kunder i sammansättning. Kunderna vill kunna känna igen sig i de företag de anlitar och eftersom vi är hälften män och hälften kvinnor i samhället så borde det vara självklart för de flesta företag att arbeta för att skapa en arbetsplats som motsvarar det.

Att arbetsklimatet blir bättre ju större mångfalden är påverkar också trivseln, vilket i sin tur får fler positiva effekter.

– Ju fler olika typer av individer det finns, och det handlar det inte bara om kön utan också om ålder, bakgrund, intresse och personligheter, desto trevligare blir det på en arbetsplats. Och har man trevligt tillsammans blir man kreativa och kan utveckla både sig själva och företaget på ett helt annat sätt än om alla är lika varandra, Birgitta Tideström.