Kommunfullmäktige tillbaka i Börsen. När Göteborgs kommunfullmäktige på torsdag 28 mar sammanträder för tredje gången i år möts de i en välbekant, om än aningen mer välpolerad, miljö. Nu flyttar nämligen fullmäktige tillbaka till Börsen efter att kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs torg fått en välbehövlig grundförstärkning och restaurering.

Detalj av de väggmålningar som försiktigt har skrapats fram och konserverats. Foto: Higab/Bert Leandersson

Att renovera och restaurera ett helt kvarter med hus från 1700- och 1800-talet är inget litet jobb, och under projektets gång har fastighetsägaren Higab gjort flera oväntade upptäckter. Till exempel hittills okända målningar i ett trapphus på Börsen.

– Vi har hittat allt från enkel dekor till väldigt högklassiga målningar som troligen är från när huset byggdes, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab och samordnare för restaureringen.

Bevarade målningar
En av målningarna föreställer en vy från Stockholm, och en annan har troligen hämtat sitt motiv från Italien. De nyupptäckta målningarna kommer att bevaras för framtiden.

– Vi har sparat dem så att man kan se byggnadens historia. På vissa ställen har vi också lämnat ett litet fält orestaurerat så att man kan se hur det såg ut innan vi städade, säger Marcus Gustafsson.

Grundsten inte återfunnen
En annan oväntad upptäckt gjordes i samband med den inledande arkeologiska undersökningen.  Då hittade man ett tegelgolv från 1700-talet under Stadshuset, som nu synliggjorts. Däremot har Börsens grundsten från 1800-talet – som ska ha lagts på plats av Oscar I år 1844 och innehållit en blydosa med mynt i guld, silver och koppar samt en medalj – inte hittats.

För det otränade ögat tror Marcus Gustafsson att det kan vara svårt att se hur mycket arbete som gjorts.

Putsade prismor och frysta gardiner
För att-göra-listan har varit lång – varje ljusprisma i varje takkrona har putsats, stadsemblemet i fullmäktigesalen har rengjorts, förgyllningar har bättrats på, gardiner har restaurerats eller ersatts.

Foto: Higab/Bert Leandersson

– Alla gardiner har till exempel varit nedfrysta i tre månader för att ta död på skadedjur. Det kanske kan vara svårt att tro att man behöver lägga ner fyra månaders arbete på en gardin, men så är det, säger Marcus Gustafsson.

Under arbetets gång har Higab och deras entreprenörer också hittat många gamla inventarier – till exempel lampor som man tidigare trodde var förstörda – varav en del kunnat tas i bruk igen och annan kan komma till användning framöver i husen.

Omfattande renovering
Anledningen till renoveringen är att de anrika husen vid Gustaf Adolfs torg hade kraftiga sättningar och därför behövde grundförstärkas. Parallellt med detta arbete har husen rustats upp och moderniserats, bland annat genom ökad tillgänglighet. Ramper har satts in, en ny hiss har installerats och en ny entré har byggts. Fasaderna har målats i nygamla färger, typiska för den tid då husen byggdes. Dessutom har Stadshusgården återställts till tidigare skick med stenläggning, och Wenngrenska gården har fått ett glastak och stengolv.

Göteborgs slott?
Marcus Gustafsson tycker att Högvakten är ett ”otroligt häftigt” hus, och hoppas allmänheten också kommer få möjlighet att komma in och titta.

– Vi på Higab har en önskan att så många som möjligt kan få ta del av det. Det är nästan som Göteborgs motsvarighet till Slottet i Stockholm – de har Slottet, vi har Börsen, säger han.

Gården i Wenngrenska huset har fått stengolv och ett välvt glastak. Det lilla huset som tidigare var inbyggt i den bakre delen av gården har frilagts. Foto: Higab/Bert Leandersson