Man får dricka på krogen, men inte hur mycket som helst. Var gränsen går och hur man sätter den kommer i framtiden restaurangpersonal i Göteborg att veta mer om, åtminstone de som har gått RUS-utbildningen.

Utbildningen är en del av RUS-projektet, som syftar till att minska de otrevliga konsekvenserna av att folk dricker sig alltför berusade på krogen. Slår projektet väl ut väntar ett trevligare och säkrare uteliv i Göteborgs stad.

”Stenfull” serverades öl

Att det finns en del att göra visar en studie som gjordes inom projektet. Hälften av 30 testade krogar i centrala Göteborg serverade starköl till en person, som uppträdde så berusad att han enligt lagen borde ha blivit nekad.

Studien gick till på så sätt att två skådespelare spelade upp samma scen på samtliga testade krogar. En spelade kraftigt berusad, den andre var nykter.

Samtliga bartenders fick se samma tecken på hur berusad skådespelaren (till synes) var – han sluddrade, fumlade, somnade mm. Att servera en så berusad person är inte bara dumt, det bryter också mot alkohollagen.

Om man hårdrar det kunde följden av studien ha blivit ett antal indragna serveringstillstånd. Men nu ska det bli ändring på det.

Tvådagarsutbildning

Tisdagen den 11 mars startade RUS-utbildningen, en tvådagarsutbildning för krögare, restaurangoch vaktpersonal.

17 personer från restaurangbranschen gick det första utbildningstillfället och deltog i föreläsningar om alkoholens medicinska och sociala effekter, alkohollagen, narkotika, konflikthantering och polisens arbete. Målet med projektet är att all restaurangpersonal skall ha gått utbildningen.

– Vi vill förebygga och minska drog- och alkoholrelaterat våld och skador, säger Louise Bergman, projektledare för RUS.

Utbildningen hjälper till att stärka krogpersonalen i sin yrkesroll.

Slog hål på myter

De flesta var nöjda med utbildningen. Man var överens om att utbildningen behövs och att den gav upphov till vettiga och relevanta diskussioner.

Dessutom gavs tillfälle att lufta och slå hål på vissa myter: Krögarna vill inte sälja alkohol till vilket pris som helst. Och Tillståndsenheten är faktiskt inte ute efter att dra in så många utskänkningstillstånd som möjligt.

Att träffas över gränserna och ta del av andras erfarenheter framhölls också som positivt. Man strävar trots allt mot samma mål – mindre bråk och konflikter i utelivet

Gott samarbetsklimat

– Det är viktigt att skapa en mötesplats, fortsätter Louise. Det finns redan en god samarbetskultur i Göteborg mellan restaurangbransch, kommun och polis, den vill vi bygga vidare på.

Louise Bergman och Jannis Christof, vaktchef på restaurang Nivå, har satt ihop utbildningen. De är nöjda med att det första utbildningstillfället är i hamn.

Samtidigt är de noga med att understryka att man bara befinner sig i startgroparna. Det stora arbetet börjar nu med att göra RUS-utbildningen till en naturlig del av Göteborgs krogkultur.


Detta är RUS-projektet:

• RUS står för Restauranger Utveckling och Samarbete och är ett projekt som kommit till på initiativ av Göteborgs Restaurangråd.

• Restaurangrådet består av representanter från restaurangbranschen, Polismyndigheten in Västra Götaland, SHR (Sveriges Hotell- och restaurangföretagare), HRF (Hotell- och restaurangfacket), samt Tillståndsenheten och Cityenheten (de båda sistnämnda finns i SDF Centrum).