Sex projekt inom Göteborg Stad får dela på nästan 7,6 miljoner kronor när EU:s strukturfonder fördelar 40 miljoner till Västsverige. De två som får mest pengar är projektet Svetsutbildning i Kortedala som får 3,2 miljoner och restaurangutbildningen i Gårdsten som får 3,4 miljoner kronor av Europeiska socialfonden.

Projektet Svetsutbildning i Kortedala riktar sig till ungdomar i åldern 18-25 år som saknar gymnasieutbildning.

Svetsare ett bristyrke

– Det här är jättebra och oerhört värdefullt. Det ger ett antal ungdomar en utbildning och möjlighet att tjäna pengar. De blir samhällsmedborgare på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Det är en chans att skaffa sig ett värdigt liv, säger Peter Sätterberg, teknisk chef på utbildningsförvaltningen.

Efter den terminslånga kursen som startar i januari 2009 erbjuds deltagarna jobb och vidareutbildning i bemanningsföretaget Svetsakademin. Diskussioner pågår också med de allmännyttiga bostadsföretagen om att kunna erbjuda de nyutbildade svetsarna bostad.

Eftersom svetsare är ett bristyrke även under den pågående lågkonjunkturen finns goda möjligheter att få anställning även hos andra arbetsgivare.

Ska öka trygghet på torgen

Ännu mer pengar, 3,4 miljoner kronor, går till det pågående projektet Café, restaurang och storhushåll i Gårdsten. Ett utbildningsprojekt för ungdomar i åldern 16-19 år som vill arbeta på kafé, restaurang eller storkök.

Utbildningen sträcker sig över två terminer och varvar teori och praktik med studier i matematik, svenska och engelska för att uppnå behörighet från grundskolan.

Ett annat projekt som får pengar, 243.000 kronor, är förstudien Centrumutveckling i partnerskap som Park- och naturförvaltningen står bakom.

Syftet är att undersöka möjligheterna att öka företagandet, tryggheten och attraktiviteten på innetorget i Bergsjön, Selma Lagerlöfs torg, Kortedala torg och Backaplan.

200.000 till Blå stället

Övriga kommunala projekt som får pengar:
* Framtidens kulturhus (Blå stället): 200.000 kronor.
* En kulturskola för alla (Göteborgs Stad), en förstudie som utreder hur fler funktionshindrade ska kunna delta i kulturskolan: 245.000 kronor.
* Billdals Park (Göteborgs Stad), med syftet att ge funktionshindrade arbetstillfällen i samband med upprustning av parken: 306.000 kronor.

Projekten Centrumutveckling i partnerskap och Framtidens kulturhus får sitt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Alla andra pengar kommer från Europeiska socialfonden.