Kombinerar gröna jobb och social inkludering. Returhuset vid kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg hyllas nu av Eurocities, det europeiska nätverket för hållbara städer. Nätverket har 130 medlemsstäder i 35 länder.

Eurocities har nyligen ställt samman en lista med goda exempel på städer som arbetar aktivt med kombinationen gröna jobb och social inkludering. Här lyfts Returhuset fram som ”ett av få som kan visa en effektiv strategi för inkludering av mycket utsatta grupper.”

3554.jpg
– En trevlig överraskning, det känns hedrande, säger Heléne Stjernlöf, samordnare på Returhuset.

– Redan från start beslöt vi att försöka skapa ett arbetssätt som integrerar sociala, miljömässiga och ekonomiska mål med varandra. Och vi såg ganska snabbt att vi hade ett bra recept.

Egen butik och café med Krav-märkt
– Metoden fungerar och har under årens lopp gett stabila resultat, säger Heléne Stjernlöf.

Göteborgs Stad blev medlem i Eurocities 1995, för övrigt samma år som Returhuset startades vid Alelyckan. Här renoveras och tillverkas nya saker i återvinningsverkstäder för textil, möbler, inredning, snickeri och cyklar.

De nya produkterna säljs i den egna butiken i Kretsloppsparken, där man också driver ett kafé som erbjuder dagens lunch och smörgåsar och där det mesta på menyn är ekologiskt eller Krav-märkt.

15FC.jpgDe som arbetar i Returhusets fem arbetslag är oftast arbetssökande personer som behöver arbetsträning.

”Den som var utanför, är nu innanför”
– Idén att samtidigt arbeta med hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv har en lång tradition i vår stadsdel, ett arbete som förenat många olika aktörer och boende i stadsdelen, säger Heléne Stjernlöf.

– Många av våra deltagare upplever att man står utanför samhället och inte har någon chans att påverka sin egen situation, säger Heléne Stjernlöf.

– Om man då får lov att vara med och bidra till något som är viktigt, inte bara för en själv, utan för hela samhället, och samtidigt får kunskaper som är värdefulla på arbetsmarknaden, då kan något hända.

– Man ser att man ingår i ett sammanhang, förstår att man har ett värde. Självkänslan växer. Man kan vara med och förändra. För sig själv och för andra, säger Heléne Stjernlöf.

– Den som var utanför, är nu innanför.

3D3C.jpg

4894.jpg