Det finns brister i beredningen av ärendet Gamla Ullevi – kommunfullmäktige har inte på ett tydligt sätt fått möjlighet att besluta kring finansieringen. Det konstaterar stadens revisorer efter att ha samlat in fakta om bygget.

Det var i augusti i år som stadsrevisionen beslutade att göra en fördjupad faktainsamling om Gamla Ullevi efter en motion i kommunstyrelsen.

Revisorerna påtalar nu att kommunfullmäktige den 17 november 2005 återremitterade ärendet om att bygga en ny fotbollsarena till kommunstyrelsen för en ekonomisk redovisning. Denna återremiss blev aldrig återrapporterad.

Stadsrevisionen kommer dock inte göra någon särskild granskning av Gamla Ullevi utan fortsätter nu granska stadens nämnder och bolag enligt revisionsplanen för 2009.