Tillträder omgående. Rickard Ernebäck, idag sektorschef för utbildning i Angered, blir tillförordnad stadsdelsdirektör efter att Marianne Olsson fick lämna sitt uppdrag på onsdagen. Det beslutet tog ordföranden i Angereds stadsdelsnämnd som ordförandeåtgärd på torsdagen.

Rickard Ernebäck kommer under sitt tillfälliga uppdrag som stadsdelsdirektör också fortsätta att vara chef för sektor utbildning. Hur länge han ska vara tillförordnad är inte klart, inte heller när en ny stadsdelsdirektör kommer att utses.