Tillträder direkt. Rickard Ernebäck blir ny stadsdelsdirektör i Angered. Det beslutade en enig stadsdelsnämnd på tisdagen. Han har sedan i början på december varit tillförordnad stadsdelsdirektör.

Rickard Ernebäck har tidigare varit chef för sektor utbildning i Angered, och innan dess haft flera andra chefsuppdrag inom utbildningssektorn inom Göteborgs Stad. Han har också erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.

Som ordinarie stadsdelsdirektör kommer Rikard Ernebäck att fortsätta fokusera på skolresultaten, förbättrad folkhälsa och ökad trygghet i Angered.