Regeringen har föreslagit att alla kommuner i ett län ska kunna slå sig samman i så kallade kommunalförbund för att arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Och då kan även landstingen vara med. I så fall skulle Västra Götalandsregionen få speciella övergångsregler de närmaste fyra åren.

I konstitutionsutskottet ville majoriteten att Västra Götaland skulle få fortsätta med försöksverksamhet på samma sätt som det fungerar nu. Men det finns andra förslag. Kd,c,fp och mp vill att försöken med regional självstyrelse ska utvidgas och permanentas. Moderaterna vill inte ha någon fortsatt försöksverksamhet alls, utan tycker att Västra Götalandsregionen snarast ska bli ett kommunalförbund, när det gäller regionala utvecklingsfrågor.

I eftermiddag efter klockan 17 tar riksdagen beslut.