Det ser inte ut att bli någon granskning av regeringens underlag för det nya försvarsbeslutet. Göteborgs kommunstyrelse begärde i höstas hos Riksrevisionen en effektivitetsrevision med anledning av att Amf 4 och helikoptrarna på Säve ska flyttas.

De upprörda politikerna i kommunstyrelsen begärde i oktober begärde en granskning av regeringens beslutsunderlag. De anser att propositionen ”Vårt framtida försvar” inte uppfyller krav som är grundläggande för ekonomiska och säkerhetspolitiska samhällsintressen.

”Märklig militär flyttkarusell”

Göteborgspolitikerna har gjort egna beräkningar som visar att det skulle vara lönsammare att behålla Amf 4 i Göteborg än att flytta förbandet till Berga om man samtidigt koncentrerar marinen till Karlskrona och Berga.

Ett annat argument mot det kommunstyrelsen kallar en militär ”flyttkarusell” är att Nordens största hamn i princip skulle lämnas utan militära förband om Amf 4 flyttas. Märkligt med tanke på bland annat potentiella terroristhot och stadens betydelse för svenskt näringsliv, anser politikerna.

Men någon granskning ser det ändå inte ut att bli.

Riksdagsbeslut 15 december

– För närvarande finns inga planer på att göra en sådan granskning. Det är en ren prioriteringsfråga. Vi har många ärenden och har gjort en samlad bedömning, säger Pertti Nordman, avdelningschef på Riksrevisionen.

Däremot har myndigheten beslutat att använda skrivelsen från Göteborg som en del i underlaget för sin verksamhetsplan för 2005.

– Vi planerar en granskning av försvaret. Det handlar främst om det förra försvarsbeslutet och de besparingar man sa skulle komma ut av det. Erfarenheterna från granskningen kan sedan tas med i genomförandet försvarsbeslutet, säger Pertti Nordman.

I morgon, torsdag, kommer en fingervisning om huruvida regeringen får igenom sin proposition i riksdagen eller inte. Då lämnar riksdagspartierna sina betänkanden till försvarsutskottet.

Den 15 december behandlas ärendet i riksdagen.