Samarbete mot oseriösa byggföretag. När gamla Munkebäcksgymnasiet börjar rivas efter årsskiftet tar det nya projektet Rena byggen fart. Satsningen, där flera aktörer samarbetar, ska motverka kriminalitet och slå vakt om stadens seriösa byggföretag.

Rena byggen är ett samverkansprojekt som kommit till för att kommunala förvaltningar och bolag med större säkerhet ska hitta rätt i det stora utbudet av företag i byggbranschen.

Sällan några konstigheter hos entreprenörerna
Korrekt avlönad personal, hög säkerhetsmedvetenhet och god arbetsmiljö ska vara på plats hos de företag Göteborgs Stad väljer att samarbeta med.

– Hos entreprenörerna i första ledet märker vi sällan några konstigheter – men hur det ser ut bland underentreprenörerna vet vi ofta inget om, säger Per Carlsson som är projektledare för Rena byggen.

Förutom Göteborgs Stad – med alla dess förvaltningar och bolag – ingår Skatteverket, Sveriges Byggindustrier Väst och Bygg 12:an i Göteborg i det nya projektet, som får sitt första skarpa objekt i och med rivningen av Munkebäcksgymnasiet.

Svartjobb vanligt i byggbranschen
Skatteverkets beräkningar visar att småföretagen står för en majoritet av allt svartarbete i Sverige – många av dem finns i byggbranschen. I det nya samarbetet, där också polisens ekobrottsmyndighet har en roll, hoppas man nu begränsa utrymmet för fuskarna och istället gynna stadens seriösa byggföretag. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet kommer att bistå med sin kunskap om hur den organiserade brottsligheten i byggsektorn ser ut.

Kommunens beställare ska inför ett nytt uppdrag stämma av med Skatteverket – och senare också genomföra ett antal oannonserade närvarokontroller. Samtidigt förbinder sig entreprenörerna att varje månad redovisa anställdas närvaro och inbetalda avgifter till Skatteverket.