Nuvarande chefen för lokalförsörjningsförvaltningen, Rolf van Dalen, har utsetts till tillförordnad förvaltningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen fram till årets slut.

Rolf van Dalen, som är 62 år och utbildad jurist, tillträder sin nya befattning den 1 juli.

Han har tidigare bland annat varit chef för teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås och förvaltningschef för fastighetskontoret i Karlstad