Planerar för bokade besök. Den rådande pandemin har gjort det svårare för Romano center att nå ut till den romska minoriteten i Göteborg. ”Besöken till oss har minskat på grund av rädsla för smitta. Vi har i stället sökt oss till områden där vi vet att vår målgrupp bor”, säger Karim Zendegani, ansvarig för Romano center.

Romano center i väst finns på Första Långgatan och finns till för att förenkla vardagen för den nationella minoriteten romer och öka deras livschanser. Medarbetarna ger stöd till besökaren och kan bland annat visa hur man fyller i blanketter för till exempel förskola, söker utbildningar, skriver cv och hittar rätt i sjukvården.

– Vi når tyvärr inte alla nu. Hela november har vi stängt för fysiska besök, men även tidigare under pandemin var det inte så många som besökte oss. Det har också varit väldigt svårt att träffa vår målgrupp på andra sätt som vi vanligtvis gör. Tidigare har vi haft möten, bjudit in och planerat för att vara närvarande vid vissa föreningars möten, säger Karim Zendegani, verksamhetschef på konsument- och medborgarservice, och ansvarig för Romano center.

Lånat demokratibussen

Under hösten har Romano center i stället bland annat lånat Östra Göteborgs demokratibuss och besökt de områden där de vet att romer bor.

– Det har varit bra. Folk har kommit förbi och pratat med oss.

Personalen på Romano center har även under en längre tid varit ute och besökt olika medborgarkontor. När personer ur den romska minoriteten kommer till dessa har personalen kunnat svara på frågor och berättat att Romano center finns för olika sorters hjälp.

– Besöken på medborgarkontoren har varit bra även utifrån att vi lär känna deras medarbetare och kan utöka kännedomen om oss. Det är bra att medborgarkontoren vet att de kan guida vidare till oss om de stöter på romska frågor, säger Karim Zendegani.

Blir bokade besök

I dagsläget sprider Romano center information till sin målgrupp via Facebook. För att nå ut med kunskap och samhällsinformation har personalen bland annat spelat in och lagt upp olika informationsfilmer, både på svenska och romani chib.

Så fort de hårdare restriktionerna lättar kommer Romano center öppna för fysiska besök igen.

– Det kommer att bli bokade besök, men än så länge avvaktar vi.