Romafestival och öppet hus i november. Äntligen på plats! Nu har Romano Center i Väst flyttat in i sina nya lokaler på Första Långgatan. Snart väntar invigning och i november blir det romafestival med öppet hus. Verksamheten fungerar som ett medborgarkontor, där romer kan få stöd och service.

Syftet med Romano Center är att förenkla vardagen för romer och öka deras livschanser. Det kan handla om allt från hjälp med att kontakta en särskild myndighet, fylla i en blankett, hitta rätt i sjukvården eller få stöd i att söka bostad och jobb.

– Vi ska också arbeta med kunskapshöjande insatser inom Göteborgs Stad, till exempel för lärare och personal inom socialtjänsten. Det är ett viktigt uppdrag för oss att öka förståelsen mellan minoriteten romer och övriga samhället, säger Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst.

Alla välkomna på festival i november
Invigningen är vikt för särskilt inbjudna, men alla är välkomna på romafestivalen i november, som arrangeras i samarbete med två andra organisationer.

– Datumen är inte helt spikade ännu, men det kommer att bli filmvisning, musik, samtal och romska berättelser. Vi vill lyfta fram dem som inte har fått höras så mycket tidigare och diskutera romernas situation ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv.

Kommunfullmäktige fattade beslut redan 2015 om att Göteborgs Stad ska starta ett romskt informations- och kunskapscenter. Planeringen har skett i nära samråd med den romska minoriteten och har fått ta tid för att landa rätt. Flera av medarbetarna på Romano Center är själva romer. De talar flera romska språk, har kunskap om kulturen och vilka situationer som kan uppstå i mötet med olika myndigheter.

– Det känns skönt att vi äntligen är på plats i egna lokaler. Vi kommer också att kunna ha ett fint samarbete framöver med övriga verksamheter som ligger i huset, som till exempel Kvinnofolkhögskolan och Röda Korset, säger Domino Kai.