Hjälp och stöd på romanes. Romano center i väst. Det är det nya namnet på verksamheten som ska bidra till att romer som bor i Göteborg får en enklare vardag och bättre livschanser. Efter en smygstart har nu arbetet tagit fart ordentligt.

Romano center erbjuder stöd och service till den som har romsk bakgrund. Det kan handla om allt från hjälp med att kontakta en särskild myndighet eller att fylla i en blankett, till hur man får rätt hjälp i vården eller skaffar bostad och jobb. Verksamheten ska också arbeta med kunskapshöjande insatser inom staden för att öka förståelsen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället.

– Jag och mina tre medarbetare finns hos konsument- och medborgarservice på Ekelundsgatan 1, men vi kommer under 2018 att flytta till egna lokaler i centrala Göteborg, säger Domino Kai, enhetschef på Romano center.

Flera av medarbetarna talar romanes
Kommunfullmäktige fattade beslut redan 2015 om att Göteborgs Stad ska starta ett romskt informations- och kunskapscenter. Planeringen har skett i nära samråd med den romska minoriteten och har fått ta tid för att landa rätt, men nu är personalen på plats och verksamheten börjar ta form. Flera av medarbetarna på Romano center är själva romer. De talar romanes och har kunskap om kulturen och vilka situationer som kan uppstå i mötet med olika myndigheter.

– Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Det är målet för regeringens strategi för romsk inkludering och det är också vårt huvudsakliga fokus. Vi finns här för att alla romer i Göteborg ska få en enklare vardag och bättre livschanser, säger Domino Kai.