Trevligt kajstråk med gångbro till Haga. Trygg, vacker stad vill förbättra Rosenlunds rykte genom att rusta upp stadsmiljön. Nya sittplatser vid kajen, inbyggda arkader och en gångbro över vallgraven är några av åtgärderna i det treåriga projektet Ett blomstrande Rosenlund. Fler besökare ska göra området till en attraktiv plats för företag att etablera sig på.

– Egentligen är Rosenlund ett kanonfint område. Tänk att gå längs kajen en dag med fint väder, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på Trygg, vacker stad.

För göteborgarna är Rosenlund förknippat med sexhandel och många upplever stadsdelen som otrygg.

– Vi har gjort trygghetsvandringar som visar att folk tycker arkaderna längs trottoaren är mörka, man får en känsla av att någon står gömd bakom pelarna. Väldigt få människor vistas i området, särskilt kvällstid, säger Ingvar Brattefjäll.

Promenadstråk utmed vattnet
Men nu ska alltså Rosenlund förvandlas till en välkomnande mötesplats. Arkaderna byggs igen genom att husfasaderna flyttas ut. Kajstråket rensas upp och görs mer attraktiv genom nya sittplatser och planteringar.

-Parkeringen vid Rosenlundsplatsen minskas och istället hänvisas bilisterna till p-garagen under fastigheterna, som i dagsläget till stora delar står tomma. Nya cykelparkeringar tillkommer också, säger Ingvar Brattefjäll.

Smäcker bro till Haga
Väster om Fiskekyrkan kopplas Rosenlund ihop med Haga genom en gångbro över vallgraven. Om allt går enligt planerna börjar bron byggas i slutet av 2013.

– Det ska bli en vacker, smäcker bro med speciellt utseende. Avsedd för gångtrafik, men cyklisterna kan ju leda över cyklarna, säger Ingvar Brattefjäll.

Ett blomstrande Rosenlund är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, stadsdelsförvaltningen Centrum, social resursförvaltning, fastighetsägarna i Rosenlund och Innerstaden Göteborg.

Syftet med projektet, som delfinansieras av EU, är att skapa en hållbar och blomstrande stadsdel där företagen har förutsättning att utvecklas och anställa fler.